Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på liten pojke som sitter på en stol i förskolemiljö.

Två förskolor avvecklas efter ett beslut i nämnden.

Två förskolor avvecklas efter nämndbeslut

Förskolan Hälsinggården och förskolan Glashyttan i Elsborg avvecklas. Det var två av besluten som barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt senaste sammanträde.

Vid nämndens sammanträde i onsdags fattades ett antal beslut, kopplade till den övergripande skolstrukturutredningen som presenterades i början på sommaren.

–En av utredningens bärande delar är att vi behöver skapa en mera genomarbetad och långsiktig strategi för vårt lokalutnyttjande. Syftet är att stoppa kostnadstillväxten på lokaler och stödtjänster och istället frigöra mera resurser till mötet mellan lärare och elev, det vill säga undervisning, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Nämnden beslutade om att avveckla den lokal som kallas förskolan Glashyttan, och som ligger nedanför familjecentralen Elsborg.

Lokalen är en ”tillfällig” lokal som har blivit permanent med cirka 30 år på nacken.

Flyttar in i Malmen istället

Förskoleverksamheten flyttar istället till den intilliggande förskolan Malmen som ligger i samma byggnad som familjecentralen.

Nämnden beslutade också om att avveckla den lokal som kallas förskolan Hälsinggården. Här flyttar verksamheten istället in i den helt nybyggda förskolan Hasselvägen.

– Vi tog också ett beslut om en fördjupad utredning inför beslut om samlokalisering av särskolans verksamhet i anslutning till Hälsinggårdsskolan. Utredningen ska avrapporteras i december i år, säger Björn Ljungqvist.

Fördjupade utredningar ska också göras inför ett eventuellt beslut om byggnation av ny grundskola och förskola i Vika samt i Hälsingberg.

Sidan uppdaterad 2020-08-27