Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma och skriver vid bord.

Fjärrundervisning för elever på Kristinegymnasiet

Elever på Kristinegymnasiet kommer att få fjärrundervisning hemma från och med tisdag den 10 november. Beslutet har fattats efter samråd med Region Dalarnas biträdande smittskyddsläkare eftersom det finns konstaterade fall av covid-19 på skolan och flera personer inväntar även provsvar från provtagning som gjorts. Beslutet rör flera program, men inte samtliga.

Beslutet är fattat för att hindra den smittspridning som sker i samhället och som vi ser tecken på även i Kristinegymnasiet.

– Det är en säkerhetsåtgärd eftersom vi har flera bekräftade fall av covid-19 på skolan. Vi har även andra som är hemma med symtom och inväntar provsvar. Vi har en nära dialog med Region Dalarnas smittskyddsenhet och det här beslutet har vi tagit efter samråd med biträdande smittskyddsläkare, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Ljungqvist.

Löpande dialog med Smittskydd Dalarna

På måndag har eleverna studiedag, fjärrundervisningen startar tisdagen den 10 november och gäller tills annat besked ges.

– Det är en tillfällig övergång till fjärrundervisning och vi har löpande dialog om hur länge fjärrundervisning kommer att pågå. Vi räknar med att kunna välkomna gymnasieeleverna tillbaka till skolan så snart Smittskydd Dalarna tillsammans med oss bedömer att det är ok, säger skolchef Johan Svedmark.

Vissa program undantagna

De elever som får fjärrundervisning, alltså digital undervisning i realtid enligt schema, går i de klasser där elever är bekräftat smittade av covid-19.

I nuläget är Studieverkstaden, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet undantagna beslutet om fjärrundervisning. De klasserna har ingen person med bekräftad covid-19.

– Vi följer såklart situationen noggrant löpande i våra verksamheter, säger skolchef Johan Svedmark.

Lugnetgymnasiet fortsätter undervisningen i skolan

Falu kommun följer Smittskydd Dalarna och Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller om skolor eller klasser ska övergå till fjärrundervisning eller distansundervisning, eller ha undervisning på plats som vanligt.

– Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att när skolor har ströfall av smittade elever eller personal, så ska undervisningen fortgå som vanligt. Det är när man får flera fall på en skola eller i en klass som man rekommenderar fjärrundervisning eller distansundervisning. I nuläget sker därför undervisningen som vanligt på Lugnetgymnasiet, men vi bevakar som sagt situationen löpande i all vår verksamhet och kommer omedelbart tillsammans med Smittskydd Dalarna att följa upp och vidta åtgärder om det behövs, säger Johan Svedmark.

Vaksam på symtom

Skolchef Johan Svedmark vill även särskilt uppmana eleverna i Falu kommun att nu vara extra försiktiga.

– Man ska i nuläget inte anordna privata fester. Man ska inte delta i större sammankomster och man ska vara vaksam på minsta symtom, säger Johan Svedmark.

Information har skickats ut till elever, vårdnadshavare och personal under torsdagen.

Sidan uppdaterad 2020-12-02