Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Människor på en konsert. Bakhuvuden i oskärpa.

Arkivbild

Utökat samarbete och insatser ska förhindra att unga fastnar i droger

Falu kommun och Faluns brottsförebyggande råd har fått signaler på att det är mer droger bland unga i Falun. Samverkan mellan polisen, Falu kommun, Kopparstaden med flera aktörer kommer därför att öka, för att hjälpa unga som riskerar att fastna i droger. Nu vädjar polisen och kommunen också till föräldrar att vara uppmärksamma.

– Under 2020 har vi upplevt en kraftig eskalering av den här problembilden med nya sätt att nå ut med och handla med droger, och att det finns en rädsla för att anmäla. Drogerna finns överallt i alla samhällsklasser och kryper ner i åldrarna, men Jag är ändå optimistisk när vi nu kraftsamlar för att bromsa den här utvecklingen. Jag vill också betona att hjälp och stöd finns att få för alla unga, föräldrar och familjer, säger Magnus Nordahl, chef barn- och familjesektionen, socialförvaltningen.

– Vi ser inga ökningar i brottsstatistiken än, men vi får signaler både från kommunen och andra samarbetspartners att det är mer droger bland unga. Vi kommer att göra en kartläggning om ungdomar och droganvändande och fokusera på att komma åt dem som säljer droger, säger Zandra Runo, tf. lokalpolisområdeschef LPO Falun.

Alla behöver hjälpas åt

Varannan vecka träffas representanter från kommunen, polisen, Kopparstaden med flera, i gruppen Effektiv samordning för trygghet, EST. Här sammanställs medverkande aktörers rapporter om händelser som bidrar till otrygghet till en gemensam lägesbild och beslut fattas om var gemensamma insatser från de olika aktörerna gör mest nytta.

Falu kommun gör också en omorganisation, där exempelvis barn- och familjesektionen på socialförvaltningen organisatoriskt flyttas över till barn- och utbildningsförvaltningen, för att med gemensamma krafter bättre kunna hjälpa ungdomar och familjer.

– Skolan har en viktig roll att jobba förebyggande när det gäller droger. Under pandemin har vi märkt att elever mår dåligt. Vi har förstärkt elevhälsan och har ett närmare samarbete med socialtjänsten. Men vi står oss slätt om vi inte har ett samarbete med vårdnadshavare och föräldrar, säger Johan Svedmark, skolchef.

Vädjan till föräldrar

– Vi vill alla beredda att gå in och göra mer för unga i Falun. Vi vill nå föräldrar och uppmana dem att vara uppmärksamma på ändrat beteende och om de hittar saker som kan kopplas till droger. Hör av er till skolan, barn- och familjesektionen eller polisen, så fångar vi upp det och kan hjälpa till innan det gått för långt, säger Ulrika Gustafsson Lindberg, BRÅ/ANDT-samordnare.

En digital föreläsning för föräldrar kommer att genomföras 8 december klockan 18.00. Information kommer att gå ut via skolorna och läggas upp här på falun.se.

Kontaktuppgifter och mer information om droger:

Sidan uppdaterad 2020-12-01