Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma vid datorskärm och pratar i lurar.

Fortsatt fjärrundervisning för gymnasieelever

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga gymnasieskolor i Sverige delvis stänger och övergår till fjärr- och distansundervisning som en åtgärd för att minska smittspridningen i samhället. Rekommendationen gäller fram till den 6 januari 2021. I Falu kommun sker redan nu gymnasieundervisningen via fjärrstudier. Här är vad som gäller:

Falu kommun följer de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten redan nu då både Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet har undervisningen via fjärrundervisning, alltså digital undervisning i realtid enligt schema.

Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller fram till den 6 januari. Falu kommun har även veckovisa avstämningar tillsammans med Smittskydd Dalarna. De avstämningarna kommer att fortgå som vanligt.

– Vi har löpande dialog om hur länge fjärrundervisning kommer att pågå. Vi räknar med att kunna välkomna gymnasieeleverna tillbaka till skolan så snart Smittskydd Dalarna tillsammans med oss bedömer att det är ok, säger skolchef Johan Svedmark.

Undantag Falu kommun

I Falu kommun är vissa gymnasieprogram och undervisningsmoment undantagna.

På Kristinegymnasiet är i nuläget Studieverkstaden undantagen.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet som fram tills nu haft sin undervisning på skolan, omfattas från och med måndag den 7 december av det nya beslutet och kommer att övergå till fjärrundervisning.

På Lugnetgymnasiet är i nuläget är introduktionsprogrammet och elever som bedöms ha behov av särskilt stöd undantagna beslutet om fjärrundervisning.

Bedömning görs löpande för elever som behöver genomföra vissa praktiska moment på skolan.

Apl genomförs

Den apl, arbetsplatsförlagt lärande, som är planerad och vissa elever strax ska ut på, kommer att genomföras. Apl ingår i den ordinarie undervisningen och är en del av vissa elevers yrkesutbildning. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Folkhälsomyndigheten tar även upp vikten av att genomföra praktiska moment som är viktiga.

För att kunna genomföra apl på ett säkert sätt för Faluns gymnasieelever har en bedömning gjorts tillsammans med Smittskydd Dalarna. Bedömningen innefattar bland annat att apl ska kunna genomföras med att avstånd hålls. Bedömningen innefattar även att elever som genomför vissa delar av sina studier på arbetsplatser och vissa delar i skolan, inte rör sig mellan olika grupperingar av människor, befinner sig endast på arbetsplatserna. Resterande undervisning för de eleverna sker via fjärrundervisning.

Minska smittspridningen

Orsaken till Folkhälsomyndighetens rekommendation är den ökade spridningen av covid-19 i Sverige. Att samtliga gymnasieskolor nu innefattas av den här rekommendationen är en av flera åtgärder för att minska smittspridningen.

Undantaget i Folkhälsomyndighetens rekommendation är bland annat:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Övriga skolformer, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och gymnasiesärskola omfattas inte av beslutet.

Viktigt att vara vaksam

En uppmaning till elever i Falu kommun är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster.

Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom.

Elever och vårdnadshavare får information genom respektive skola.

Sidan uppdaterad 2020-12-03