Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Elev står och skriver på svarta tavlan

Välkommen att söka skola inför årskurs 7 - för dig som önskar gå på en kommunal skola

Vanligen brukar de kommunala skolorna välkomna både elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare till informationsträffar, inför årskurs 7. Utifrån rådande pandemisituation, så kommer inte informationsträffar att genomföras detta läsår.

Skolval behöver göras om ni önskar välja en annan kommunal skola än den nuvarande eller vid önskemål om annan placering än den som sker utifrån en organisatorisk indelning. Tabell finns i länken nedan.

Du behöver alltså inte skicka in någon blankett om ditt barn ska fortsätta gå på nuvarande skola eller accepterar flytten enligt den organisatoriska indelningen.

Faluns kommunala skolor erbjuder, enligt eleverna själva, en trygg miljö där lärare ger det stöd och den hjälp som behövs. Den kommunala skolan uppvisar också goda kunskapsresultat.

Ifylld blankett om skolval ska vara barn- och utbildningsförvaltningen till handa senast 1 februari.

Mer information om skolvalet hittar du här

Sidan uppdaterad 2020-12-16