Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma vid datorskärm och pratar i lurar.

Beslut fattas den 5 januari
om fjärrundervisning fortsätter

Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärrundervisning för gymnasieskolor i Sverige sträcker sig fram till den 6 januari 2021. Den 5 januari kommer Falu kommun att fatta beslut om hur undervisningen ska ske kommande vecka vid terminsstart. Undervisningen i Falu kommuns gymnasieskolor startar måndagen den 11 januari.

I Falu kommun sker nu gymnasieundervisningen via fjärrstudier, undervisning i realtid via dator.

Beslutet som kommer att fattas den 5 januari har som det i dagsläget ser ut två alternativ:

  • fortsatta fjärrstudier för kommande vecka

Eller

  • återgång till växelvis fjärrstudie/studie på plats

Observera att alternativen kan komma att ändras beroende på smittläget i våra skolor, i länet och nationella och regionala rekommendationer. Men enligt nuvarande utgångsläge så är det de här två ovanstående alternativen som Falu kommun jobbar med.

Så fattar vi beslut om undervisningsform

I våra beslut om hur undervisningen i nuvarande pandemi ska se ut i Falu kommun följer vi Smittskydd Dalarnas rekommendationer och de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi har en löpande dialog och stämmer av läge vecka till vecka.

- Vi förstår att många vill ha undervisning på plats som vanligt och vi förstår även att många är oroliga för smitta. Vi följer utvecklingen och stämmer av veckovis inom vår organisation. Våra beslut grundas i fakta och därför kan vi inte ge besked om undervisningsform tidigare än den 5 januari. Det är först då vi gör bedömningen att vi kan få en bild av läget för skolstart, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Ljungqvist.

Här får du besked om undervisningsform vid vårterminens start

Beslutet som tas av Falu kommun tisdagen den 5 januari kommer att förmedlas via falun.se. Så var noga med att ta del av uppdateringen om vad som gäller för undervisningen vid terminsstart den 11 januari.

Kontakt:

Har du frågor, kontakta din rektor på respektive skola.

Sidan uppdaterad 2020-12-14