Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på Främbyskolans skylt vid entrén

Främbyskolan får ett utökat upptagningsområde. Bland annat hamnar Lilla Källviken under skolan.

Skolor får ändrade upptagningsområden

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om ett antal förändringar av skolupptagningsområden i Falu kommun.

– Det handlar främst om den södra kommundelen. Orsaken är att bostadsområden och folkmängd har vuxit i detta område samt att en ny större skola har tillkommit, nya Södra skolan, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Det förslag till nya skolupptagningsområden som förvaltningen arbetat fram innebär att Södra skolans upptagningsområde har utökats. Som en följd av det så har Slättaskolans och Östraskolans upptagningsområde minskats.

Det nya förslaget innebär även att Främbyskolans upptagningsområde utökas och som en följd av det så minskas Gruvrisskolans upptagningsområde.

Avseende Södra skolans upptagningsområde innebär det nya förslaget att ett område kring väg 293 (bland annat Gamla berget, Håbergs hage, Korsgården och Götgården) kommer att tillhöra Södra skolans upptagningsområde, i dag tillhör området Slättaskolan.

Avseende Främbyskolan upptagningsområde innebär det nya förslaget att området Lilla Källviken kommer tillhöra Främbyskolan, området tillhör idag Gruvrisskolan.

De nya skolupptagningsområdena gäller för elever som skolplaceras från och med höstterminen 2021. Elever som redan är skolplacerade påverkas inte av beslutet.

Beslut om barn- och elevpeng

Vid sitt sammanträde fastställde nämnden barn- och elevpeng, som är de belopp som ligger till grund för tilldelning till fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Utgångspunkten är att alla som bedriver skola i kommunen, oavsett huvudman, ska ha samma ekonomiska förutsättningar.

Avrapportering om pågående planer

Nämnden fick en avrapportering av pågående planer för ny samlad särskola i anslutning till Hälsinggårdsskolan, utökning av högstadieplatser på Västra skolan, ny skola och förskola i Hälsingberg samt ny skola och förskola i Vika.

-Till våren kommer dessa planer att kompletteras med ytterligare ett antal projekt, exempelvis ny skola i Sundborn samt renovering av byskolor. Sammantaget står Falu kommun, liksom många andra kommuner, inför de största skolinvesteringarna i modern tid när fastighetsbeståndet från 1950 - 70-talet skall uppgraderas till 2020-talet. Genomförandet kommer att ta flera år, men planerna och prioriteringarna kommer att göras under 2021, säger Björn Ljungqvist.

Narkotikahund tillåts i skollokaler

Nämnden fick också information om en ny tuffare handlingsplan mot narkotika på våra gymnasieskolor. Detta innebär bland annat möjligheten för polisen att använda sig av narkotikahund i skollokaler.

-Det ska inte råda något tvivel om att vi tillämpar nolltolerans mot droger i Falu kommuns skolor, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2020-12-17