Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter vid skrivbord hemma i köket med hörlurar på.

Undervisning på plats för högstadieelever

Falu kommuns högstadieelever i årskurs 7-9 har tills vidare undervisning på plats som vanligt i skollokalerna. Bedömning görs veckovis över smittläget och skulle läget förändras så finns en beredskap för att tillfälligt övergå till fjärr- eller distansundervisning.

Möjligheten till fjärrundervisning eller distansundervisning även för högstadiet, fattade Regeringen beslut om den 8 januari. Fjärrundervisning innebär digital undervisning i realtid enligt schema. Sedan tidigare har gymnasiet samma möjlighet. Några av Dalarnas kommuner har redan nu beslutat om hel eller delvis fjärr- eller distansundervisning för högstadieeleverna i respektive kommun.

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Arbetssätt för Falu kommun

Falu kommun har veckovisa avstämningar tillsammans med Smittskydd Dalarna. De avstämningarna kommer att fortgå och inkluderar både gymnasiet och grundskolan.

– Vi har en löpande dialog med Smittskydd Dalarna. Med utgångspunkt från flera saker, bland annat smittoläget i kommunen och på respektive skola, bedömer vi veckovis tillsammans med Smittskydd Dalarna hur undervisningen ska ske, säger skolchef Johan Svedmark.

Åtgärder på våra skolor

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om förebyggande arbete på respektive skola så vidtas löpande åtgärder på skolorna i Falu kommun för att minska smittspridningen. Exempelvis inför nu, från och med måndag 18 januari, Västra skolan hemklassrum och varierade tider för skoldagens start och slut för olika klasser. Det innebär att det blir mindre förflyttningar för elever mellan olika klassrum och olika lektioner, och färre elever som samtidigt ska ta sig till olika ställen inom skolans område.

Ett annat exempel är att F-6-skolorna i Svärdsjöområdet inte åker till högstadiet i Borgärdet för undervisning i moderna språk.

– Att olika skolor vidtar olika åtgärder är ingenting konstigt då förutsättningarna och elevantalet varierar kraftigt inom Faluns grundskolor, säger Gustaf Malmberg, verksamhetschef Grundskolan.

Den gemensamma nämnaren är att skolornas skyddsombud deltar i processen med att anpassa skolmiljön för att minska smittspridningen.

Minska smittspridningen

Orsaken till Folkhälsomyndighetens rekommendation om möjlighet till distans- eller fjärrundervisning, är den ökade spridningen av covid-19 i Sverige. Att samtliga gymnasieskolor och högstadieundervisning nu innefattas av den här rekommendationen är en av flera åtgärder för att minska smittspridningen.

Undantaget i Folkhälsomyndighetens rekommendation är bland annat:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med den 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Viktigt att vara vaksam

En uppmaning till elever i Falu kommun är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster.

Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom.

Elever och vårdnadshavare får information genom respektive skola.

Sidan uppdaterad 2021-01-14