Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Hand håller penna

Nämnden vill ha en genomförandeplan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att uppdra till förvaltningen att ta fram en genomförandeplan avseende lokalförsörjning för tidsperioden 2022-2024.

Det är många lokalförsörjningsåtgärder som behöver göras i Falu kommuns skolor de kommande åren.

Utifrån de politiska beslut som är fattade avseende den framtida skolstrukturen ska nu förvaltningen arbeta fram en genomförandeplan.

–I praktiken påbörjar vi nu en reformering av hela vårt lokalbestånd som härrör från 1950-1970-talet. Den plan vi har beställt nu är ämnad för det budgetarbete som kör igång för planperioden 2022-2024, och som skall beslutas av fullmäktige i juni. Syftet är att skapa underlag för beslut kring vad vi kan göra och i vilken ordning, och att sedan säkra såväl investeringsmedel som driftsmedel för att verkställa planen, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Nattöppen förskola ska flytta

Vid sammanträdet i onsdags hade nämnden också en fördjupad dragning kring förutsättningar att flytta kommunens nattöppna förskola från gamla Kvarnbergsskolans lokaler till förskolan Mannhem.

Under förutsättning att risk- och konsekvensanalyser faller väl ut, kommer ett beslut att fattas i nämnden inom kort.

–Innan den fysiska flytten kan genomföras behöver, om beslut fattas, en del anpassningar göras för att anpassa den nya verksamheten, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2021-01-21