Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

person som sitter och studerar

Gradvis återgång till undervisning på plats för gymnasieelever

Falu kommuns gymnasieelever kommer från och med onsdagen den 27 januari att gradvis återgå till undervisning på skolan. Elever kommer att få besked från respektive skola om vad som gäller för just dem..

Folkhälsomyndigheten ersätter från och med måndagen den 25 januari rekommendationen om undervisning på distans, med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

Det här innebär att gymnasieeleverna på Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet framöver kommer att ha undervisning både i skolans lokaler och fjärrundervisning hemifrån. Hur undervisningen ser ut bestäms veckovis och eleverna får besked från respektive skola om vad som gäller för kommande vecka.

För att minimera trängsel på skolorna så kommer initialt cirka 1/3 av eleverna tillåtas att vistas i skolans lokaler samtidigt. En bedömning av hur många elever som kan tillåtas att vistas i skolan lokaler samtidigt görs kontinuerligt i samråd med Smittskydd Dalarna.

Varje rektor organiserar studierna efter skolans förutsättningar och de nya rekommendationerna.

Ny rekommendation

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i slutet av höstterminen 2020 distansundervisning i landets gymnasieskolor för att ytterligare begränsa spridningen av covid-19. Det rådande smittläget är fortfarande allvarligt men när smittspridningen nu avtar något finns det enligt Folkhälsomyndigheten skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge.

För att gradvis återgå till närundervisning även för övriga elever rekommenderar Folkhälsomyndigheten att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Rekommendationen gäller till och med den 1 april.

Arbetssätt för Falu kommun

Folkhälsomyndigheten anser också att det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla skolorna öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Falu kommun har veckovisa avstämningar tillsammans med Smittskydd Dalarna. De avstämningarna kommer att fortgå och inkluderar både gymnasiet och grundskolan.

Falu kommun har en löpande dialog med Smittskydd Dalarna. Med utgångspunkt från bland annat smittoläget i kommunen och smittoläget på respektive skola, bedömer vi veckovis tillsammans med Smittskydd Dalarna hur undervisningen ska ske.

Undantag

Undantaget i Folkhälsomyndighetens rekommendation är bland annat:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med den 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Viktigt att vara vaksam

En uppmaning till elever i Falu kommun är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster.

Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom.

Elever och vårdnadshavare får information genom respektive skola.

Sidan uppdaterad 2021-01-22