Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bussar som möts på gata

Ansök om skolskjuts via den nya e-tjänsten

Den 22 mars öppnar e-tjänsten skolskjuts för vårdnadshavare i Falun och fem andra dalakommuner. Du som är vårdnadshavare för elev som går i någon av skolorna i Falu kommun kommer också att få information via Unikum.

Pilotprojektet där Gagnef och Borlänge deltog föll ut väl vid förra ansökningsomgången, och banande väg för att alla kommuner nu erbjuder tjänsten inom det större, övergripande projektet: gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna.

– När vi nu lyckas genomföra ett så här stort digitaliseringsprojekt i Dalarna, finns det goda förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta utveckla digitala lösningar tillsammans, istället för varje kommun för sig, säger Pernilla Wigren, kommundirektör Falun.

E-tjänsteplattformen gör att Dalarnas kommuner nu inte bara kan erbjuda invånarna fler e-tjänster än tidigare, utan också att framtagandet av e-tjänster kan ske i samverkan med andra kommuner inom och utom Dalarna.

Skolskjuts en typisk tjänst

En sådan tjänst som skolskjuts är en typisk tjänst där det är lätt att förstå att det kommer vara människor med olika förutsättningar och erfarenheter av digitala tjänster som kommer att behöva använda den.

- Det har vi haft med oss i utformningen av själva tjänsten, men vi förstår också att det behövs ett språkligt stöd i själva informationen om tjänsten, och därför har vi tagit fram översatt information om e-tjänsten. Det har visat sig fungera bra och de flesta har kunnat ansöka digitalt. Övriga har vi hanterat manuellt vid sidan av, men det har handlat om ett fåtal ansökningar, säger Fredrika Pihlblad, trafikhandläggare Gagnef.

När alla vårdnadshavare till elever som kan ha rätt till skolskjuts ansökt, beräknas cirka 8 000 ansökningar kommit in. Det nya ansökningsförfarandet gäller inte särskola eller gymnasieskola.

Inte alla ska söka

– Det är ju inte alla vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts, endast de som har barn som bör vara berättigade till skolskjuts enligt de lokala skolskjutsreglementena som varje kommun har beslutat om, och om man löser skjuts till skolan på annat sätt behöver man naturligtvis inte ansöka, säger Pernilla Wigren och fortsätter:

– Tidigare, när det i vissa kommuner automatiskt skickats ut skolkort till alla som varit berättigade till skolskjuts, har det varit en hel del kort som aldrig utnyttjats, vilket inneburit en onödig kostnad för kommunerna. Nu blir det förhoppningsvis färre skolkort som inte kommer till användning, när alla behöver ansöka om skolskjuts.

Vårdnadshavare ska ansöka

En viktig förändring är alltså att vårdnadshavare framöver själva ska ansöka om skolskjuts för sina barn. Detta via en e-tjänst på nätet.

Ansökan ska så långt det är möjligt automatiseras och både vårdnadshavare och handläggare kan följa ärendet digitalt i e-tjänsten.

På sikt är förhoppningen att denna förändring ska leda till bättre planeringsunderlag, mindre manuellt arbete, bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan.

Mer information kommer att ges närmare startdatum för e-tjänsten.

Här kan du läsa mer om skolskjutsar Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-01-27