Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

bild på snögubbar

30 förskoleplatser skapas via utbyggnad

Barn- och utbildningsnämnden har nu fattat ett beslut om att begära igångsättningstillstånd för anpassning och utbyggnad av förskolorna Tingsvägen och Guldstigen på Galgberget. Det ska ge ytterligare 30 platser.

Genom att utöka ytan på Tingsvägens förskola samt justera planlösningen på Tingsvägens- och Guldstigens förskola skapas goda förutsättningar för att ta emot ytterligare 30 barn.

Mer verksamhetsyta ska skapas genom att ta bort smårum och istället satsa på öppnare ytor.

Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade barn- och utbildningsnämnden att begära igångsättningstillstånd för anpassning och utbyggnad av förskolorna Tingsvägen och Guldstigen på Galgberget.

– I sin tur innebär det att vi så småningom kan avveckla de tillfälliga förskolemodulerna i anslutning till Gruvrisskolan, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Genomförandeplan för lokalförsörjning

Vid sammanträdet diskuterade också nämnden förutsättningarna för genomförandeplan för lokalförsörjning för planperioden 2022-2024, det vill säga den detaljerade plan som blir ett viktigt inspel fullmäktiges kommande budgetdialog och beslut.

– Eftersom denna plan omfattar investeringsbehov om cirka 700 miljoner kronor är det strategiskt viktigt för hela kommunen att denna plan är väl analyserad och genomtänkt, säger Björn Ljungqvist.

Flera informationsärenden

Nämnden fick även fördjupad information om socialförvaltningens sektor Barn och Familj som enligt plan successivt skall integreras med skolförvaltningen.

Enligt plan ska dessa verksamheter fullt ut integreras vid årskiftet 2022/2023.

Avslutningsvis fick nämnden en presentation av "Utvärdering av Centrum för flerspråkighet - nuläge och förslag till förbättringsområden".

Denna utredning handlar om Falu kommuns framtida strategi för att hantera introduktion av nyanlända barn i det svenska skolsystemet samt modersmåls- och minoritetsspråksundervisning samt hur denna verksamhet skall placeras och organiseras.

Sidan uppdaterad 2021-02-18