Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma vid datorskärm och pratar i lurar.

Utökad undervisning på plats för gymnasieelever

Planeringen pågår nu för hur undervisningen kommer att se ut efter sportlovet för Falu kommuns gymnasieelever. Enligt nuvarande beslut är tanken att utöka undervisningen på plats från och med vecka 12, ett par veckor efter sportlovet. Men beslutet kan komma att ändras med kort varsel beroende på hur smittläget ser ut i Falu kommun. Elever kommer att få besked från respektive skola om vad som gäller för just dem.

För att minimera trängsel på skolorna så har cirka 1/3 av eleverna i nuläget undervisning i skolans lokaler. Enligt planeringen så är tanken att utöka den undervisning som sker på plats till cirka 2/3 av eleverna från och med vecka 12. Bedömningen av hur många elever som kan tillåtas att vistas i skolan lokaler samtidigt görs kontinuerligt i samråd med Smittskydd Dalarna. Varje rektor organiserar sedan studierna efter skolans förutsättningar.

– Det är den här planeringen vi har för nuläget, efter samråd med Smittskydd Dalarna och Falu kommuns hälso- och sjukvårdschef. Vi har veckovisa avstämningar angående hur undervisningen ska ske baserat på bland annat hur smittläget ser ut, och man måste därför som elev vara beredd på att planeringen kan komma att ändras med kort varsel, säger skolchef Johan Svedmark.

Arbetssätt för Falu kommun

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla skolorna öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Falu kommun har veckovisa avstämningar tillsammans med Smittskydd Dalarna. De avstämningarna kommer att fortgå och inkluderar både gymnasiet och grundskolan.

Falu kommun har en löpande dialog med Smittskydd Dalarna. Med utgångspunkt från bland annat smittläget i kommunen och smittläget på respektive skola, bedömer vi veckovis tillsammans med Smittskydd Dalarna hur undervisningen ska ske.

Viktigt att vara vaksam

– Sportlovet står för dörren och vi är högst medvetna om vad som händer efter sportlovet förra året då smittspridningen ökade i Sverige. Därför är det extra viktigt att vi alla nu fortsätter att hålla i de här rutinerna vi levt med nu ett tag, att hålla avstånd, undvika trängsel, att tvätta händerna, bara umgås i mindre sällskap med dem man brukar umgås med, och planera aktiviteter utomhus, säger Johan Björklund, hälso- och sjukvårdschef i Falu kommun.

En uppmaning till elever i Falu kommun är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster. Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom och då stanna hemma, undvika kontakter och provta sig.

– Om man planerar att resa någon stans så måste man göra det på ett säkert sätt. Tänk även på att om man valt att resa utanför Sverige så måste man provta sig och stanna hemma i minst sju dagar vid inresan till Sverige igen, säger Johan Björklund.

Folkhälsomyndigheten om gymnasiestudier

Enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation finns skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge.

Rekommendationen gäller till och med den 1 april.

Sidan uppdaterad 2021-02-26