Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Elever på väg in i entrén till Kristinegymnasiet

Det är högt söktryck till kommunens båda gymnasieskolor - Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet.

Högt söktryck till gymnasieskolorna

Söktrycket till Faluns kommunala gymnasieskolor är i år riktigt högt. Det totala antalet förstahandssökande ökade med närmare 100 elever jämfört med föregående år.

– Ansökningarna kommer naturligtvis i första hand från elever hemmahörande i kommunen, men väldigt många söker sig även till Falun från andra delar av länet och riket. Detta säkrar Faluns möjlighet att fortsätta kunna erbjuda ett stort sortiment av utbildningsprogram, med ekonomi och kvalitet i balans, säger Björn Ljungqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vid nämndens senaste sammanträde fattade nämnden även beslut om förslag till gymnasieskolans utbildningsorganisation för läsåret 2021/2022.

Detta innebär att nämnden fattar beslut om vilka utbildningar som skall erbjudas samt hur många elever som skall beredas plats på varje utbildningsprogram.

–Parametrar som avgör är söktryck, tillgång till behöriga lärare samt tillgång till lokaler och anläggningar som behövs för att kunna genomföra utbildningen med hög kvalitet, säger Björn Ljungqvist.

Arbetar vidare med lokalförsörjning

Barn- och utbildningsnämnden arbetar också vidare med att få ordning på skolans långsiktiga lokalförsörjning.

Nu fattade nämnden ett beslut om en genomförandeplan med förslag på tidsplan för olika större fastighetsprojekt. Detta gäller såväl nyproduktion som större underhållsprojekt.

–Detta underlag har skickats in till kommunens budgetprocess. Nämnden ställer alltså frågan till fullmäktige om man är beredd att säkra såväl investeringsmedel, som driftsmedel för dessa stora fastighetsprojekt, säger Björn Ljungqvist och fortsätter:

–Eftersom en skola är en viktig knutpunkt i många delar av kommunen så har nämnden nu täta kontakter med våra systerförvaltningar, exempelvis samhällsbyggnad och kultur och fritid, i syfte att samordna våra investeringar till största möjliga nytta för medborgarna.

Sidan uppdaterad 2021-03-22