Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma vid datorskärm och pratar i lurar.

Angående fjärrundervisning för gymnasieelever

Vi får många frågor just nu med anledning av Regeringens besked och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att fjärrundervisning för gymnasiet upphör efter den 1 april. Falu kommun återkommer under kommande vecka med information om hur undervisningen kommer att ske efter påsklovet i våra gymnasieskolor.

På torsdagsmorgonen höll Regeringen och Folkhälsomyndigheten en presskonferens där de meddelade att den nationella rekommendationen om fjärrundervisning för gymnasieelever upphör efter den 1 april. Sveriges regioner kommer nu, med utgångspunkt i bland annat hur smittspridningen ser ut, ge egna rekommendationer om fjärrundervisning om det behövs i länet. Fjärrundervisning är ett verktyg för att minska smittspridningen.

Arbetssätt

Falu kommun har veckovisa avstämningar tillsammans med Smittskydd Dalarna angående hur undervisningen ska ske veckan som kommer. Rekommendationerna och besluten baseras bland annat på hur smittläget ser ut. Därför kan planeringen komma att ändras med kort varsel och man måste därför som elev vara beredd på det.

Bedömningen av hur många elever som kan tillåtas att vistas i skolan lokaler samtidigt görs kontinuerligt av Falu kommun i samråd med Smittskydd Dalarna. Varje rektor organiserar sedan studierna efter skolans förutsättningar.

Besked kommande vecka

För att minimera trängsel på gymnasieskolorna så har cirka 1/3 av eleverna i nuläget undervisning i skolans lokaler. Enligt planeringen så är tanken att utöka den undervisning som sker på plats till cirka 2/3 av eleverna så fort som det är möjligt.

Elever och vårdnadshavare kommer att få besked från respektive skola under nästa vecka om vad som gäller för just dem efter påsklovet.

Sidan uppdaterad 2021-03-25