Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma vid datorskärm och pratar i lurar.

Fler elever får undervisning på plats
redan nästa vecka

Falu kommuns gymnasieelever kommer framöver att ha tillgång till externa lokaler för att kunna utöka undervisningen på plats och minska antalet elever som har fjärrundervisning. Bland annat Paviljongen på Lugnetområdet och Kristinegården intill Kristinegymnasiet blir nu tillfälligt lektionslokaler.

Det pågår förberedelser för lektionsverksamhet i flera lokaler runt om i Falu kommun just nu. Hittills är Paviljongen intill Lugnetgymnasiet klar att använda, med start för studier någon gång under kommande vecka. Det samma gäller för Kristinegården intill Kristinegymnasiet. Arbete pågår fortfarande med Lugnets gymnastiksalar och ett par andra lokaler.

– Vi är många som ser fram emot att kunna utöka undervisningen på plats i skolan på ett säkert sätt så snart vi kan. Vi vill säkerställa att vi har gjort det vi kunnat för att så många elever som möjligt skall nå sina studiemål, på ett så smittsäkert sätt som möjligt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Ljungqvist (M).

Tidsplan för undervisningsstart

Tanken är att starta undervisning i lokalerna successivt under kommande vecka och nästföljande vecka, så snart lokalerna är klara att använda för undervisning. Vilka elever som kommer att ha undervisning var får man information från respektive skola.

Tar hänsyn till både covid-19 och skolgång

Undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang anser både Folkhälsomyndigheten och Falu kommun.

– En tydlig prioritering från oss är att få tillbaka fler elever i undervisning på plats i våra gymnasieskolor, men vi måste göra det på ett säkert och väl avvägt sätt, säger Björn Ljungqvist.

Vi befinner oss just nu i den tredje vågen. Smittläget av covid-19 i Dalarna och i Falun är högt och Region Dalarna har ett väldigt ansträngt läge. Den belastning som är på sjukhusen i Dalarna har vi inte sett någon gång under pandemin.

Av de positiva proverna för covid-19 är enligt Region Dalarna omkring 90 procent en muterad variant av viruset, och de muterade virusvarianterna sprids betydligt lättare. En stor del av alla positiva prover gäller barn i skolåldern.

Noggrann avvägning

Det är därför inte med enkelhet vi nu planerar för att utöka antalet elever som har platsundervisning i gymnasiet.

– För att kunna göra det här har vi vidtagit en rad olika åtgärder och har löpande avstämningar med Smittskydd Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom och Helena Ernlund. Rekommendationen från dem när det gäller gymnasieelever på plats i skolan är tydlig, det är fortsatt 1/3 elever på plats i skolan den kommande veckan gäller, säger Johan Björklund, Falu kommuns hälso- och sjukvårdschef.

Den rekommendationen gäller även för de externa lokaler vi nu lokaliserat.

Åtgärder

För att kunna utöka undervisningen på plats har Sektor Service letat på olika externa lokaler.

– De lokaler vi valt för undervisning har gångavstånd från de båda gymnasieskolorna. Vi säkerställer att faciliteter som wifi, whiteboards och projektorer finns att tillgå och genomför en riskbedömning, säger verksamhetschef för gymnasiet Christel Zedendahl.

Slutligen så bedömer Smittskydd Dalarna hur många elever som kan vistas i respektive lokal. Det kan till exempel vara en lokal som är avsedd för 300 personer, men i nuläget blir då maxantal elever och personal i lokalerna 100.

Det är många saker som vägs in i bedömningarna av lokalerna. Var de ligger, rörelsemönster i området, städ, lunchmöjligheter och arbetsmiljön.

Exempel på vad vi utgår ifrån:

  • Avgränsat lokaler så att inte elever rör sig över stora områden
  • Håller samman eleverna i grupper, begränsar rörelse mellan grupper
  • Luncher planeras för att inte blanda elever från olika enheter
Sidan uppdaterad 2021-04-19