Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på färgrika kramdjur

"Nattis" flyttas till förskolan Manhem

Nu är det klart att förskolans ”nattis” flyttas från Ugglevägen på Kvarnberget till Manhem i hörnet av Svärdsjögatan/Värdshusgatan. Beslutet fattades av barn- och utbildningsnämnden vid onsdagens sammanträde.

Förskolan Manhem har identifierats som en lämplig lokal för kommunens dygnet-runt-verksamhet (nattis), då det finns goda förutsättningar att skapa en hemlik och trygg miljö som verksamheten efterfrågar.

Manhems geografiska placering ses också som fördelaktigt med närhet till lasarettet och E16. I samband med anpassningarna som krävs för att kunna bedriva dygnet-runt-verksamhet planeras också för underhållsåtgärder så att verksamheten kan starta upp i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Natt- och helgavdelningen kommer att skapas i den del av fastigheten som vetter in mot gården. Renoveringen av fastigheten ska vara klar till slutet av 2022 och verksamheten kommer att vara kvar på Ugglevägen till dess att renoveringen är klar.

– Det är vår övertygelse att detta blir en mer ändamålsenlig miljö för såväl barn som personal. Manhem ligger också mera strategiskt till i förhållande till dygnet runt öppna arbetsplatser, såsom lasarettet, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Projekt har gett ökat intresse för teknik

Vid det senaste sammanträdet fick också nämnden avrapporteringar på ett par projekt som fallit väl ut.

Grundskolan har arbetat aktivt tillsammans med Science Center 2047 (före detta Framtidsmuseet) med att öka intresset för teknik och NO-ämnen, såväl för framtida studier som intresse för framtida yrkesutgångar.

I detta arbete har Ljungbergsfonden varit inne som finansiär.

– Det kraftigt ökade söktrycket till Lugnetgymnasiets tekniska program är ett talande exempel för projektets framgång. Vi har naturligtvis för avsikt att fortsätta driva detta arbete, och nu kan vi kanske istället säga att det är en arbetsmetod som är en del av Faluns ordinarie verksamhet istället för projekt, säger Björn Ljungqvist.

Mer rörelse i skolan

Ett annat pågående projekt är "Rörelse i skolan" som syftar till att stimulera till minskat stillasittande och rörelseglädje.

Detta projekt arbetar i stort och smått från att stimulera till att välja att gå eller cykla till skolan, till att arrangera större aktiviteter på Lugnet.

–Under vintern har högstadieelever erbjudits flera "slalomkvällar" i Källviksbacken, vilket har varit uppskattade aktiviteter som har nyttjats av många. Projektet följs upp av så kallade följeforskare från Dalarnas Högskola samt även Luleå Tekniska Universitet. Syftet är att bidra till såväl ökad fysisk och psykisk hälsa som i förlängningen till ökad måluppfyllelse i skolan, slutar Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2021-04-22