Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person som sitter hemma vid datorskärm och pratar i lurar.

Viss del fjärrundervisning planeras terminen ut

Smittläget i länet och i Falun innebär att viss del av fjärrundervisning planeras terminen ut för gymnasieeleverna i Falu kommun. Men genom externa lokaler får fler elever möjlighet till undervisning på plats.

Fler externa lokaler, utanför ordinarie skollokaler, har ställts i ordning för att kunna ta emot fler elever för undervisning på plats. Men, att utöka antalet elever i de lokaler där undervisning sker kommer som det ser ut i nuläget inte att kunna genomföras den här terminen.

Den plan som Falu kommun arbetar efter är Smittskydd Dalarnas rekommendation som innebär att 1/3 av eleverna får undervisning i lokalerna.

Falu kommun kommer nu även att ha undervisning i Paviljongen och idrottshallarna på Lugnet i närheten av Lugnetgymnasiet, och på Kristinegården i närheten av Kristinegymnasiet så innebär det ändå att fler elever får tillgång till undervisning på plats, men att vi inte har fler elever inne än 1/3 av vad lokalerna är anpassade för.

Det kan till exempel vara en lokal som är avsedd för 300 personer, men i nuläget blir då maxantal elever och personal i lokalerna 100.

Viktigt att kunna ta emot elever på plats

Undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang anser både Folkhälsomyndigheten och Falu kommun, och verksamhetschefen för gymnasiet i Falu kommun ser vikten av att kunna ta emot eleverna på plats ur flera aspekter trots att det inte är så många veckor kvar av terminen.

– Flera olika rapporter visar att unga mår dåligt och att barn och ungdomar på olika sätt har farit illa under pandemin. Att undervisa eleverna på plats är därför oerhört viktigt, dels ur undervisningsperspektiv men det är mycket mer än så. Att träffa klasskompisar och lärare under säkra former är viktigt för eleverna, det försöker vi ge dem. Vi ser hur de mår och kan ge dem energi, säger Christel Zedendahl.

Elever får turas om

Enligt den planering som ligger för resten av terminen så kommer så många som möjligt av gymnasieeleverna att ha undervisning på plats. Vad som gäller för respektive elev meddelas av mentor.

Undervisning sker i ordinarie skollokaler på Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet. Ytterligare lokaler som ställts i ordning för undervisning är Paviljongen och idrottshallarna intill Lugnetgymnasiet, och Kristinegården och Hörsalen i annexet intill Kristinegymnasiet.

Sidan uppdaterad 2021-04-23