Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Förskolebarn som tittar ut genom fönstret.

Studiedagar införs efter befarad smittspridning av covid-19

Hosjöskolan och Södra skolan har under måndagen och tisdagen haft studiedagar eftersom det har bekräftats flera fall av covid-19 bland personal och elever. Barnomsorgen hålls öppen som vanligt för de som inte har möjlighet att ha barnen hemma.

UPPDATERAD: Det är en mycket allvarlig situation totalt i länet och i Falu kommun just nu. Det återspeglas även i våra förskolor och skolor både bland personal och elever. Av de positiva proverna för covid-19 är enligt Region Dalarna omkring 90 procent en muterad variant av viruset, och de muterade virusvarianterna sprids betydligt lättare.

Förutom covid-19 märker vi bland vår personal och elever av andra förkylningar och flera är hemma och är sjukskrivna. Studiedagarna på Hosjöskolan och Södra skolan hålls för att verksamheten ska kunna planeras på bästa sätt och skapa en korrekt lägesbild om hur den eventuella smittspridningen av covid-19 ser ut på respektive skola.

Hosjöskolan

För Hosjöskolan gäller distansundervisning för förskoleklass - årskurs 3 resterande del av veckan. Eleverna får hemuppgifter. För årskurs 4 - 6 sker distansundervisning med hemuppgifter under onsdagen. Under torsdag och fredag har eleverna närundervisning i skolan som vanligt.

Södra skolan

För södra skolan har förskoleklass - årskurs 5 närundervisning från och med onsdag och resten av veckan. Årskurs 6 har distansundervisning hela veckan med hemuppgifter.

Skolledningen kommer med löpande information till respektive elev för hur undervisningen i skolan kommer att ske under kommande veckor.

Sidan uppdaterad 2022-10-06