Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Skylt på pelare med budskapet håll avstånd

Vill ha kompensation för covid-19-kostnader

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära att få 5 miljoner kronor i extra medel från kommunstyrelsen. Detta för att kunna kompensera för en del av de konsekvenser som pandemin har inneburit.

– Det handlar om oförutsedda händelser, och att vi ska kunna täcka de merkostnader vi har haft och kommer att ha under hösten med anledning av Covid 19, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Den pandemi som pågått under mer än ett års tid har inneburit stora utmaningar, men verksamheterna inom förskolan och grundskolan har kunnat hållits öppna. Det har gett eleverna möjlighet att kunna nå kunskapsmålen, men också haft betydelse för att samhället ska fungera.

Gymnasieskolan har kombinerat närundervisning med distansundervisning.

Men insatserna har också fört med sig ökade kostnader, som nämnden nu vill få hjälp av kommunstyrelsen att täcka upp.

– Arbetet med att göra allt på ett smittsäkert sätt, bland annat genom att isolera klasser, barn- och arbetsgrupper, har inneburit större behov av extra personal än normalt. Inom gymnasieskolan har vi som bekant hyrt in ett stort antal externa lokaler under vårterminen, för att säkerställa att våra gymnasielever ska få bästa möjliga förutsättningar att avsluta sina studier på ett bra sätt, efter ett drygt år av fjärrundervisning, säger Björn Ljungqvist.

Avslag på motion om arbetskläder för inomhusbruk

Vid sitt senaste sammanträde beslutade också nämnden att avslå en motion, efter votering, från Vänsterpartiet angående "arbetskläder för inomhusbruk" till förskolans personal.

Kommunen tillhandahåller idag kommunala arbetskläder för utomhusbruk som skyddar mot alla typer av väder och vind.

– När det handlar om inomhuskläder så uppstår flera utmaningar avseende kollektion, tvätt- och omklädningsmöjligheter som resulterar i att kostnaden överstiger den förväntade nyttan. Detta gäller särskilt som motionen är skriven utifrån en smittskyddssynpunkt, säger Björn Ljungqvist.

Hur ska en resursskola organiseras?

Nämnden har initierat processen med att utreda hur en så kallad resursskola med särskilt fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan organiseras.

Detta arbete ska ske i nära samarbete med "sektor barn- och familj" som arbetar med bland annat familjehems- och HVB-placeringar.

– Arbetet riktar sig mot olika målgrupper av barn, men en av förhoppningarna är att kunna göra hemtagning av barn hemmahörande i Falu kommun som idag är placerade i externa placeringar i andra kommuner, säger Björn Ljungqvist.

Satsningar på nya skolgårdar

Nämnden beslutade också att ge igångsättningstillstånd för byggnation av skolgård vid nya Södra skolan, samt på Rönndalsskolan i Enviken.

Behovet av skolgård i Enviken är en följd av att den nybyggda förskolan är byggd på den mark som tidigare var grundskolans skolgård.

Beslut om Västra skolan lyftes bort

Beslutet om utökning av Västra skolans kapacitet med ytterligare 90 elever, togs ur dagordningen och kommer åter i höst.

– Ett antal frågeställningar från nämnden behöver analyseras och fördjupas ytterligare. Målsättningen är att ett beslut senare i höst ska möjliggöra att denna anpassning av befintliga lokaler skall kunna göras under sommaruppehållet 2022/2023, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2021-06-17