Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som skriver och ler.

Så jobbar vi inom skolan med anledning av covid-19

Utifrån myndigheternas beslut så ska alla elever erbjudas närundervisning i skolan. För att det ska fungera krävs att alla hjälps åt för att minska risken för nya smittspridningar och klusterutbrott i skolan.

Följande riktlinjer, råd och rekommendationer gäller nu vid skolstart i Falu kommun. De är framtagna utifrån myndigheternas och Smittskydd Dalarnas riktlinjer. Det är viktigt att alla ansvarar för att riktlinjer, råd och rekommendationer följs.

Tänk på att det med kort varsel kan bli föändringar i rekommendationer och riktlinjer utifrån rådande.

Om man har varit ute och rest

Symtom som kan tyda på Covid-19

 • hosta
 • feber
 • snuva eller täppt näsa
 • förändrad lukt och smak
 • ont i halsen
 • ont i huvudet
 • illamående
 • ont i musklerna
 • ont i magen
 • diarré
 • trötthet

Om man får symtom ska man göra följande:

Alla skall testa sig vid symtom även om man är fullvaccinerad eller bara tror att det rör sig om en vanlig förkylning. Ingen ska ta risker att chansa utan testa sig och invänta provsvar.

Vid ett negativt test, som tyder på att man drabbats av något annat som ger symtom, så ska man stanna hemma tills man inte är smittsam. Annars är risken att till exempel en förkylning sprider sig, vilket innebär provtagning av alla som smittas.

Provtagning vid symtom bokas alltid via 1177.se. Antigentester/snabbtester ska inte användas.

Vaccin

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna rekommenderar alla som kan och får att ta vaccin mot covid-19. Myndigheterna anser att det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig eftersom det är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19, och att vaccinera sig är det viktigaste man kan göra för att bromsa smittspridningen.

Att ta vaccin mot covid-19 är frivilligt och det är gratis. Det är ett erbjudande till alla i Sverige som är födda 2005 eller tidigare. Europeiska läkemedelsverket har godkänt vaccin från 12 års ålder, hur Svenska läkemedelsverket kommer att göra inväntas besked om.

Vaccinet tas i två doser med några veckors mellanrum.

Vaccination på skolan

Personer som är 12 år eller äldre kan boka tid för vaccination. Tid för vaccination går att boka via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Primärvården, Norslunds vårdcentral, kommer tillsammans med Falu kommun även att genomföra vaccinationer mot covid-19 på skolorna.

Vad vi gör för att minska risken för smittspridning inom skolan:

Elev- och personalgrupper

Vi strävar efter att så lite som möjligt blanda grupper och personer, det vill säga att vi begränsar antalet personer varje personal och elev träffar.

Förhindra trängsel

Vi ser över personalrum, klassrum och andra utrymmen för att underlätta att hålla avstånd till varandra. Planerar raster, lunch och övrig verksamhet tidsmässigt så att de sprids ut för att förhindra trängsel.

Tvätta händer

Vi ser över att tvål och pappershanddukar finns på toaletterna och att handdesinfektion finns på ställen som i entréer, klassrum och i matsalen.

Undervisning på annan skola

Klasser som får undervisning i ämnen som exempelvis slöjd och hemkunskap på annan skola strävar efter att blanda elevgrupper så lite som möjligt, det vill säga begränsar antalet personer varje personal och elev träffar. Det innefattar även eventuell transport till och från undervisningen.

Vi planerar så att elever från andra skolor inte träffar elever på den skola eleverna reser till för undervisning.

Simundervisning

Vid simundervisningen tänker vi på att ha fasta grupper och blanda så lite som möjligt, det vill säga vi begränsar antalet personer varje personal och elev träffar. Det innefattar även eventuell transport till och från undervisningen och omklädningsrum.

Språkval

Elever som samlas för språkundervisning från olika klasser/skolor kommer inte under de första fyra skolveckorna att ha den här undervisningen. När undervisningen startas kommer att utvärderas allt eftersom beroende på hur smittspridningen ser ut.

Friluftsdagar

Vi rekommenderar att friluftsdagar hålls utomhus. Vid anordnande av friluftsdagar gäller även här att elever inte blandas från olika klasser och skolor. Hänsyn tas också för planering vid sämre väder och riskbedömning av olika moment som till exempel lunch.

Möten

I nuläget är ritlinjerna att inte anordna fysiska möten för föräldramöten, personalmöten och exempelvis kickoff. Föräldramöten sker digitalt. Personalmöten sker även de digitalt, i undantagsfall kan personalmöten vid behov ske fysiskt utomhus eller i en stor lokal med anvisade platser. Kickoffer rekommenderas inte fysiskt i nuläget, endast digitalt.

Munskydd

Det finns inte längre någon rekommendation om att använda munskydd inom skolans verksamhet i Falu kommun, men det är tillåtet att använda munskydd om man vill. Det kan till exempel vara i moment där man måste vistas nära varandra, eller om man vill använda munskydd av någon annan anledning till exempel om man som vuxen inte vaccinerat sig.

Sidan uppdaterad 2021-11-22