Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

vaccin som ges via spruta i överarmen

Kommande veckor sker vaccination mot covid-19 på gymnasierna i Falu kommun

Nästa vecka, vecka 35, startar vaccinationerna mot covid-19 på gymnasieskolorna i Falu kommun. Samtliga gymnasieelever som är födda år 2005 eller tidigare har fått ett erbjudande om vaccination. Vaccinationerna samordnas centralt av Region Dalarna, oavsett om man går på ett kommunalt gymnasium eller ett privat.

När sker vaccinationen?

Vaccinationerna startar nästa vecka, vecka 35. Eleven blir meddelad av rektor, mentor, lärare eller annan personal på skolan vid vilket klockslag och var på skolan vaccinationen sker.

Då sker vaccinationer på respektive skola:

Vecka 35 dos 1

Onsdag 1 september Praktiska gymnasiet i Falun

Torsdag 2 september Falu Frigymnasium

Fredag 3 september Falu Frigymnasium och Musikkonservatoriet Falun (Musikkonservatoriets elever vaccineras på Falu Frigymnasium)

Vecka 36 dos 1

Måndag 6 september Drottning Blankas gymnasieskola

Tisdag 7 september Hagströmska gymnasiet i Falun

Onsdag 8 september Kristinegymnasiet

Torsdag 9 september Lugnetgymnasiet

Fredag 10 september Uppsamlingsvaccinationer, sker på Norslunds Vårdcentral

Vecka 39 dos 2

Onsdag 29 september Praktiska gymnasiet i Falun

Torsdag 30 september Falu Frigymnasium

Fredag 1 oktober Falu Frigymnasium och Musikkonservatoriet Falun (Musikkonservatoriets elever vaccineras på Falu Frigymnasium)

Vecka 40 dos 2

Måndag 4 oktober Drottning Blankas gymnasieskola

Tisdag 5 oktober Hagströmska gymnasiet i Falun

Onsdag 6 oktober Kristinegymnasiet

Torsdag 7 oktober Lugnetgymnasiet

Fredag 8 oktober Uppsamlingsvaccinationer, sker på Norslunds Vårdcentral

Var vaccineras eleverna?

Eleverna kommer att få en tid och plats på skolan dit de ska bege dig. Viss köbildning kan förekomma, så det är viktigt att tänka på att hålla avstånd.

Vaccinationssprutan får eleven i enskildhet i överarmen, avskärmad från andra elever. Det finns möjlighet för den som vill att ligga ner när hen får sprutan.

Efter att eleven fått sin vaccination så ska hen sitta ner en stund och vänta innan hen går iväg. Eleven kommer att få information från sjuksköterskan vid vaccinationstillfället om hur man ska agera efter att man fått vaccinet.

Hur vaccineras eleven?

Eleven går till angiven lokal vid den tidpunkt hen blivit meddelad. När eleven kommer dit får hen ett munskydd.

Eleven lämnar sin hälsodeklaration i samband med vaccinationstillfället. Den ska vara ifylld på förhand.

Eleven ska även ta med sin legitimation.

Vaccination sker i två doser med några veckors mellanrum. Det är väldigt viktigt att man även tar dos två eftersom man inte är fullt skyddad med bara en dos. Läs mer här Länk till annan webbplats. hos 1177.se.

Vilket vaccin får eleven?

Eleven kommer att få besked om det vid vaccinationstillfället. Det är tillgång till vaccin som styr vilket vaccin som tilldelas.

Man kan även efter din vaccination logga in på 1177.se med hjälp av sitt bank-ID och se vilket vaccin man har fått.

Samtliga vaccin som används i Sverige har godkänts av Läkemedelsverket.

Kan eleven få ett vaccinationsbevis för att resa?

Vaccinationsbevis/covidbevis utfärdas av e-hälsomyndigheten. EU:s covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – för de som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att man har fått vaccin mot covid-19, att man har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19.

Genom tjänsten covidbevis.se kan man få ett vaccinationsbevis. Man kan även få ett testbevis eller ett tillfrisknandebevis.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats. och ehalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. (även på flera språk)

Övrig information:

  • Har man redan fått första dosen vaccin och tid för dos två, ska man i första hand behålla tiden man fått.
  • För att få vaccineras behövs en hälsodeklaration som man själv fyller i. Hälsodeklarationen tar man med till vaccinationstillfället och lämnar till personalen.
  • Om man är yngre än 18 år och vaccinationssköterskan bedömer att man har uppnått en tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om sin vaccination, så kan man vaccineras utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Om man inte uppnått tillräcklig mognad för att fatta beslut om vaccination så fyller vårdnadshavaren i bifogad samtyckesblankett som ska tas med till vaccinationstillfället.
  • Det kommer vad vi känner till idag inte att bli ytterligare tillfälle på skolorna för att få vaccinet mot covid-19. Det är därför viktigt att man kommer till sin tilldelade tid för vaccination.
  • Om man är sjuk vid vaccinationstillfället så kan man få en annan tid för vaccination, den tiden bokas separat via 1177.se. Övriga tider för vaccination sker på Norslunds vårdcentral och bokas via 1177.se

Fakta:

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna rekommenderar alla som kan och får att ta vaccin mot covid-19. Myndigheterna anser att det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig eftersom det är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19, och att vaccinera sig är det viktigaste man kan göra för att bromsa smittspridningen.

Att ta vaccin mot covid-19 är frivilligt och det är gratis. Det är ett erbjudande till alla i Sverige som är födda 2005 eller tidigare. Det innebär att om du är född under år 2005 eller tidigare så kan du boka tid för vaccination.

Blankett samtycke, Region Dalarna Pdf, 144.8 kB.

Mognadsbedömning, Region Dalarna Pdf, 60.9 kB.

 

Sidan uppdaterad 2021-08-26