Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på del av Sundbornsskolan

Den gamla Sundbornsskolan har snart gjort sitt.

Hur ska framtida skolbyggnader utformas?

Hur ska nästa generations skolbyggnader utformas? Det var en fråga som barn- och utbildningsnämnden diskuterade vid höstens första sammanträde.

I onsdags höll barn- och utbildningsnämnden sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Nämnden diskuterade bland annat kring utformningen av nästa generations skolbyggnader med särskilt fokus på grundskolor.

– Nämnden fick en avrapportering om vad som händer i övriga Sverige. Falun är faktiskt är en av de kommuner som ligger i framkant, och en kommun som andra kommuner tittar på och tar efter, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Nästa generations skolor kommer att innebära en del förändringar och nämnden lade ett stort fokus på hur man ska göra skolans personal delaktiga, det vill säga samverkan med personalgrupper.

– De specifika objekt som diskuterades var ny grundskola och förskola i Sundborn och Vika, ny förskola i Svärdsjö samt utökad förskolekapacitet i Boda, samt den samlokaliserade särskolan i anslutning till Hälsinggårdsskolan, säger Björn Ljungqvist.

Nämnden fattade även beslut om att beställa en ny lokal digitaliseringsstrategi.

– Den senaste strategin arbetades fram 2017 och sedan dess har det hänt en hel del, inte minst de stora praktiska kunskaperna som skolan har skaffat sig under pandemin behöver tas till vara och förädlas, slutar Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2021-08-26