Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kvinnlig elev skriver på ett papper.

Utredning startas kring behovet av resursskola

Finns det ett behov av en kommunal resursskola? Barn- och utbildningsnämnden har nu fattat ett beslut om att göra en behovsutredning, för att få ett svar på den frågan.

– Vi gör utredningen som en tvåstegsraket, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

I den genomförda skolstrukturutredningen föreslogs att barn- och utbildningsförvaltningen skulle utreda förutsättningar, för att starta och driva en resursskola.

Nu har alltså nämnden beslutat att göra en behovsutredning som är indelad i två delar. Den första delen innehåller frågor kring syfte, juridik, omvärldsbevakning och samarbete. Den första delen ska återrapporteras till nämnden i december.

– Med en så kallad resursskola avser vi en specialiserad enhet som kan hjälpa de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som har allra störst behov. Viktigt att poängtera är att den ordinarie skolan även fortsatt ska ha en hög förmåga att ge det stöd som eleverna behöver, men i några fall räcker den ordinarie skolan inte till. Då kommer resursskolan in i bilden, säger Björn Ljungqvist.

Avrapporterimg kring samarbete

Vid sitt nämndsammanträde i onsdags, fick också nämnden en avrapportering kring hur samarbetet mellan skolförvaltningen och sektor barn- och familj (socialtjänsten) fortskrider.

– Det finns en plan för att i en nära framtid fusionera båda dessa organisationer, för att få ett mera samordnat grepp och större kraft i åtgärderna för utsatta barn. Vi kan se att det finns positiva signaler avseende samarbetet mellan förvaltningarna, men det finns fortfarande stora ekonomiska avvikelser där det kommer att dröja innan effekterna slår igenom, menar Björn Ljungqvist.

Ansvar för barns skolresultat

Nämnden fick också avrapportering av placerade barns skolresultat.

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för skolgången för barn som är folkbokförda i Falu kommun, även om de är placerade av socialtjänsten i exempelvis familjehem eller HVB-hem. Detta gäller även om barnen är placerade på annan ort.

– I dessa fall har vi mycket stor nytta av det tätare samarbetet mellan socialtjänst och skola, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2021-09-23