Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Elever på rad med avstånd mellan sig

Kommunens skolor har klarat coronan bra

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde, lades mycket fokus på uppföljning av måluppfyllnad i alla skolformer ner på enhetsnivå.

För grundskolan görs uppföljning även på stadienivå – årskurs 3, 6 och 9. För gymnasiet görs uppföljning för varje utbildningsprogram.

– Vi kan konstatera att Falu kommun har klarat coronapandemin bättre än de flesta andra. Detta tack vare att vi lyckats hålla våra verksamheter i gång, trots stora utmaningar, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Under pandemin har personalresurserna hela tiden varit knappa och hårt ansträngda. Verksamheterna har därför tvingats lägga mycket fokus på årskurs 9 i grundskolan och avgångsklasserna i gymnasiet.

– Nu måste vi successivt ställa om till skolans normala fokus på helheten som vi sammanfattar med "en sammanhållen skolresa - utan svaga länkar", säger Björn Ljungqvist.

Följer kontinuerligt frånvaron

Barn- och utbildningsnämnden har också en kontinuerlig uppföljning av ”problemskapande frånvaro”.

En rapport om detta fanns med på ärendelistan denna gång.

– Uppföljningen har vi gjort under ett par år med anledning av den nationella debatten kring barn som slutar gå till skolan, så kallade. "hemmasittare". Detta är inget som sker över en natt utan är något som växer fram, av olika anledningar, över tid. Förvaltningen fokuserar nu på att fånga upp, kartlägga och initiera åtgärder redan i tidiga skeden när ogiltig frånvaro uppstår, säger Björn Ljungqvist.

Läsårstider 2022/2023

Avslutningsvis beslutade nämnden om fastställelse av läsårstider för läsåret 2022/2023.

Höstterminen för eleverna börjar den 15 augusti 2022 och slutar den 21 december 2022, med lov vecka 44.

Vårterminen börjar den 9 januari 2023 och inleds med två studiedagar, skolstarten för eleverna sker den 11 januari 2023. Vårterminen slutar den 9 juni, lov infaller vecka 9 och 15 samt den 19 maj.

Sidan uppdaterad 2021-10-22