Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Elev står och skriver på svarta tavlan

Val av skola inför årskurs 7

Nu har det blivit dags att välja skola inför årskurs 7. Ett skolval behöver exempelvis göras om ni önskar välja en annan kommunal skola än den nuvarande.

Faluns kommunala skolor erbjuder, enligt eleverna själva, en trygg miljö där lärare ger det stöd och den hjälp som behövs. Den kommunala skolan uppvisar också goda kunskapsresultat.

Skolval behöver göras om ni önskar välja en annan kommunal skola än den nuvarande, eller vid önskemål om annan placering än den som sker utifrån en organisatorisk indelning.

Ansökan ska vara Falu kommun tillhanda senast den 1 februari 2022.

Inför årskurs 7 brukar de kommunala skolorna bjuda in elever i årskurs 6, och deras vårdnadshavare, till informationsträffar.

Utifrån rådande pandemi, och de rekommendationer som kommit från Smittskydd Dalarna, har skolorna inte möjlighet att göra detta i år.

Istället kommer skolorna att ha tydlig information här på falun.se. Det är bara att klicka sig vidare!

Mer information om skolvalet hittar du här

Sidan uppdaterad 2021-12-06