Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Händer som öppnar upp en bok

Två Faluförslag uppe på nämndens första möte

Barn- och utbildningsnämnden hade bland annat två Faluförslag att ta ställning till vid årets första sammanträde.

Ett nytt år är här och barn- och utbildningsnämnden har haft sitt första sammanträde för året.

Vid sammanträdet behandlades två inkomna Faluförslag.

Det första var "nollvision av utbrända barn och ungdomar med NPF".

- Beslutet är att förslaget är besvarat mot bakgrund av att förvaltningen redan har det kravet på sig genom såväl lagar och förordningar liksom kommunens egna styrdokument. Som svar på medborgarförslaget har sammanställts ett stort antal åtgärder som görs löpande, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Diskussionen på nämnden kom sedan att handla om att upprätta former med berörda vårdnadshavare, dels för att informera om vad som faktiskt görs och dels för att stämma av vad kommunen löpande kan skruva på för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Erbjudande om mentorer

Det andra Faluförslaget var "erbjudande om mentorer till Faluns ungdomar".

Med mentorer avses i detta fall organiserad kontakt mellan en trygg vuxen och en ungdom utanför skoltid skoltid i syfte att hantera både oro men också för att skapa inspiration.

-Skolan erbjuder redan i sitt grunduppdrag studiementorer i såväl grundskola som gymnasieskola, men ser behovet av att kunna komplettera med mentorsstöd även kring sådant som inte rör enbart studie- och skolfrågor. För att kunna hantera denna fråga behöver den rattas från ett kommunövergripande perspektiv. Det kan handla om samverkan med föreningar i civilsamhället i kombination med att använda samtliga kommunens resurser och kompetenser förvaltningsövergripande. Beslutet blev därför, efter samråd med kommunstyrelseförvaltningen, att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling, säger Björn Ljungqvist.

I övrigt behandlade nämnden ett antal fördjupningar i ekonomi- och kvalitetsuppföljningar i sin verksamhet.

Sidan uppdaterad 2022-01-27