Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ett barn lägger pussel

Årskullen med sexåringar den största på länge

Årskullen med sexåringar är den största på flera år. Något som gör att maxkapaciteten kommer att nås på några grundskolor i tätorten när barnen ska in där.

Barn- och utbildningsnämnden hade sitt andra sammanträde för året i onsdags och främst var det flera informationsärenden som hanterades.

Bland annat har nämnden följt upp söktrycket till kommunens grundskolor.

– Vi har gjort detta genom att sammanställa söksiffrorna till förskoleklass. Årskullen med sexåringar som är på väg in i grundskolan är den största på över ett decennium och maxkapaciteten kommer att nås på några skolor i tätorten. Söktrycket är ändå fördelat på ett sådant sätt att verksamheten kommer att kunna klara det på ett bra sätt, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Ser man till valet inför förskoleklass läsåret 22/23, så finns 747 folkbokförda sexåringar i kommunen. 730 av dem fick sitt förstahandsval tillgodosett.

Bokslutet godkänt

Vid sammanträdet behandlades och godkändes verksamhetsberättelse och bokslut för 2021.

– Under det gångna året har förvaltningen gjort en kraftansträngning att hålla verksamheterna igång trots pandemin, dels naturligtvis för elevernas skull, dels för att samhället i helhet ska fungera. Trots utmaningarna kan vi konstatera att vi har fullföljt de flesta av våra verksamhetsmål, och vi har gjort det med en budget i balans, säger Björn Ljungqvist.

Redovisning skickas till Skolinspektionen

Nämnden följde även upp en redovisning som skall in till Skolinspektionen avseende Falu kommuns systematik och åtgärder för att åtgärda avvikelser i exempelvis måluppfyllnad och trygghet i våra skolor.

På nämndens uppdrag tar förvaltningen löpande fram statistik över hur det går för barnen i varje skola i Falu kommun.

– Vi gör det dessutom i skolans alla stadier, årskurs 3 - 6 - 9 samt på gymnasiets alla utbildningsprogram. Vi gör det även på våra förskolor, men dessa berörs inte av rapporten till Skolinspektionen. Rapporten handlar sammanfattningsvis om att svara på frågan; "vilka verktyg använder förvaltningen och nämnden när vi ser att utvecklingen på en skola går åt fel håll och vad gör vi för att förebygga att det händer igen?", säger Björn Ljungqvist.

Vill erbjuda UF-period i större utsträckning

Avslutningsvis beställde nämnden en utredning som ska svara på på frågan; "Vilka är förutsättningarna för att Falu kommun ska kunna erbjuda Ung Företagsamhet (UF) i högre utsträckning på våra yrkesinriktade program?".

– Idag erbjuds UF-period regelmässigt på våra teoretiska program på gymnasiet, men inte på yrkesinriktade program. Detta är en slags "anomali" eftersom det är dessa elever som i högre utsträckning kommer att starta riktiga företag efter avslutad utbildning, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2022-02-24