Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En buss

Glöm inte att ansöka om skolskjuts

Mellan 7 mars och 25 mars ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst. Detta för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan finns reglerad i skollagen 10 kap.32§. Enligt denna är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för. I kommunens skolskjuts­reglemente finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skol­skjutsar ska hanteras.

Ansökan om skolskjuts till läsår 22/23

Vi påminner om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, med undantag för elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord. Observera att även vårdnadshavare med barn i förskolan, som ska börja F-klass i höst, ska göra ansökan i e-tjänsten.

Ansökan för kommande läsår ska göras mellan 7 mars - 25 mars för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Tjänsten för ansökan om skolskjuts är dock öppen under hela året.

Ansök om skolskjuts. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten finns på kommunens hemsida och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett. Blankett finns hos kontaktcenter.

Här kan du läsa mer om skolskjuts. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-03-18