Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Röd jacka med programmets svarta logga på ryggen

Hotell- och turismprogrammet är tillbaka

Falu kommun har valt att återstarta Hotell- och turismprogrammet inför läsåret 2022/2023. Detta efter att programmet haft planerat nollintag de senaste två åren.

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fick nämnden information om hur gymnasiets organisation kommer att se ut under läsåret 2022/2023. Med organisation avses vilka utbildningsprogram som kommunen kommer att erbjuda.

Inför nästa läsår väljer kommunen att återstarta Hotell- och turismprogrammet efter två år med nollintag. 16 elevplatser kommer att finnas på programmet.

– Återstarten görs efter noggrann utredning kring vilka åtgärder som behövs, både för att göra programmet mera attraktivt att söka men också naturligtvis vilka kunskaper och kompetenser som turismnäringen söker idag och i en nära framtid, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

De kommunala gymnasieskolorna i Falu kommun visar på ett generellt gott söktryck inför läsåret 2022/2023 enligt sökstatistiken.

Dock minskar det totala antalet förstahandssökande elever till de kommunala gymnasieskolorna jämfört med läsåret 2021/2022. Delvis beror detta på att elevantalet i Falun är cirka 50 elever färre än år 2021.

Nämnden vill se kartläggning

Nämnden beställde också en kartläggning av hur kommunens grundskolor systematiserar arbetet med "särskilt stöd", samt hur resurserna som finns i vår centrala elevhälsa distribueras.

– Denna information är bland annat viktig för att kunna fatta beslut om den så kallade resursskolan i nästa steg, säger Björn Ljungqvist.

Nämnden diskuterade även pågående lokalförsörjningsärenden, bland annat den pågående projekteringen av ny skola i Sundborn samt den samlokaliserade särskolan i Hälsinggården.

Skolan kommer att spela en nyckelroll

Avslutningsvis diskuterade nämnden kommunens strategi för att ta emot flyktingar från Ukraina.

– Liksom de flesta andra kommuner finns värdefulla kunskaper från flyktingtillströmningen 2015 som vi kan luta oss mot. I ett första skede är utmaningen "tak över huvudet", men i steg två handlar det om att landa dessa människor i vårt samhälle och där kommer naturligtvis skolan att spela en nyckelroll, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2022-04-08