Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bilar som åker på en väg

Trafiksituationen vid skolorna ses över

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har på uppdrag av Falu kommun gjort en kartläggning av trafiksäkerheten runt alla skolor i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden fick en avrapportering vid sitt senaste sammanträde.

I kartläggningen av trafiksäkerheten kring skolorna har skolvägar, angöringar med bil och buss samt skolskjutshållplatser inkluderats.

– Nämnden fick en avrapportering av de slutsatser som NTF har kommit fram till i samarbete med våra trafikingenjörer på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I kommunen gör vi nu en årlig avsättning på 3 miljoner kronor varje år, specifikt för ”säkra skolvägar”. Kartläggningen kommer att ligga till grund för hur dessa pengar ska disponeras, säger Björn Ljungqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Arbetet med denna planering startar nu och förväntas finnas på plats vid årsskiftet.

Högre grad av UF-verksamhet

Nämnden fick också en avrapportering på ett uppdrag man beställde i februari avseende "förutsättningar för högre grad av Ung Företagsamhet (UF) på våra yrkesinriktade program på gymnasiet".

Det faktum att de yrkesinriktade programmen också ska vara högskoleförberedande, tillsammans med en vilja från rektorerna att kunna erbjuda entreprenörskap, bäddar för att detta kommer att finnas tillgängligt från läsåret 2023/2024.

–Det kommer att krävas en del arbete med schemaläggning och kompetensutveckling, men nämnden anser att det är prioriterat då de yrkesinriktade programmen i högre utsträckning än de teoretiska har eget företagande som yrkesutgång, säger Björn Ljungqvist.

Särskilt stöd avrapporterades

Nämnden fick även en avrapportering av hur kommunen arbetar med särskilt stöd på samtliga grundskolor samt hur den centrala elevhälsans resurser distribueras.

– Denna avrapportering är i sin tur kopplad till kommande beslut om resursskola. En förutsättning för att belastningen på en resursskola ska vara hanterbar är att de ordinarie grundskolorna kan hantera 99 procent av eleverna inom ramen för den ordinarie undervisningen, och för att detta ska kunna nås så måste de stödresurser vi har användas på ett så optimalt sätt som möjligt, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2022-06-17