Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två flickor i långt hår står och tittar på entrén till Kristinegymnasiet.

Nämnden fick information om utökat programutbud

Kristinegymnasiet kommer att utöka sitt programutbud med ”Försäljning och service”. Programmet beräknas starta hösten 2023. Barn- och utbildningsnämnden informerades om planerna vid sitt senaste sammanträde.

Barn - och Utbildningsnämndens har genomför höstens andra sammanträde.

Nämnden informerades bland annat om Kristinegymnasiets önskemål om att utöka programutbudet med "Försäljning och Service".

Programmet avser att erbjuda kurserna företagsekonomi, administration, logistik och näthandel och ligger således nära många elevers önskemål gällande ekonomiprogrammet.

–Namnet på programmet är styrt av Skolverket. I grunden bygger programmet i stora delar på det som tidigare kallades "Handel och Administration", men har i sin nuvarande form uppgraderats med bland annat ett större inslag av entreprenörskap. I övrigt behåller gymnasieskolan sitt nuvarande utbildningsutbud inför nästa läsår 2023/2024, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Arbetskläder i förskolan utreds

Nämnden fick också en avrapportering av utredning om "arbetskläder i förskolan - färg, form och funktion".

– Ett utredningsarbete har gjorts av skolledning tillsammans med personalorganisationer för att ta fram förslag på kollektion samt diskutera hur "arbetskläder" ska tillämpas i vardagen på våra förskolor. En hel del information har kunnat hämtas från Ludvika kommun som har tillämpat arbetskläder i förskolan under några år, säger Björn Ljungqvist.

Förvaltningen ska återrapportera ett underlag för skarpt beslut om upphandling och införande vid nämnden i december 2022.

Uppföljningar gjorda

Nämnden har också följt upp "placerade barns skolresultat".

För barn som är hemmahörande i Falu kommun har nämnden ett ansvar att följa upp hur det går i grundskolan, även om barnet exempelvis är placerat i familjehem eller HVB-hem. Detta gäller även om placeringen är i annan kommun.

Uppföljningen av detta görs av skolförvaltningen och socialförvaltningen i samverkan.

Nämnden har även följt upp rekryteringsläget av behörig personal i kommunens alla skolformer samt alla kommunens skolor.

– Tillgången till behörig personal varierar något över kommunen och det är det pågår ett intensivt arbete med att leverera långsiktiga lösningar på denna utmaning, säger Björn Ljungqvist.

Snart dags för eleverna att göra sitt gymnasieval

Snart är det dags för eleverna i årskurs 9 att välja vad man vill läsa på gymnasiet.

Kommunen kommer därför att intensifiera marknadsföringsinsatserna med riktade insatser, gymnasiemässa och öppet hus aktiviteter.

  • Gymnasiemässan anordnas på Magasinet, onsdagen den 12 oktober, klockan 16.00-19.00.
  • Öppet hus på Kristinegymnasiet arrangeras onsdagen den 9 november, klockan 18.00-20.00.
  • Öppet hus på Lugnetgymnasiet arrangeras onsdagen den 16 november klockan 18.00-20.00.

–Nämnden önskar alla Falubor som berörs varmt välkomna till dessa aktiviteter, slutar Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2022-09-29