Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som springer omkring på asfalt under skoltid

Beslut taget om läsårstider för 2023/2024

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fattades bland annat beslut om läsårstider för läsåret 2023/2024.

Höstterminen 2023, måndag 21 augusti – fredag 22 december

21 augusti: skolstart för eleverna

30 oktober-3 november: läslov (v. 44), 5 lovdagar

22 december: hösterminsavslutning

Vårterminen 2024, tisdag 9 januari – fredag 14 juni

9 januari: studiedag

10 januari: skolstart för eleverna

26 februari – 1 mars: sportlov (v. 9), 5 lovdagar

2 april – 5 april: påsklov (v. 14), 4 lovdagar

10 maj: dag efter Kristihimmelsfärdsdag, 1 lovdag

7 juni: dag efter Nationaldagen, 1 lovdag

14 juni: läsårsavslutning

Under läsåret ska ytterligare fyra studiedagar läggas ut.

Håller budget i stort sett

Vid sammanträdet fick också nämnden en rapporterad budgetuppföljning med prognos för helåret, och den visar en avvikelse på 200 000 kronor.

– Med tanke på att förvaltningen omsätter nära två miljarder kronor så får det anses vara så nära "noll" man kan komma, det vill säga mycket god ekonomisk balans, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Omorganisation vid årsskiftet

Nämnden fick också avrapportering med tillhörande diskussion rörande arbetet med att sammanslagningen mellan barn- och utbildning och socialtjänstens sektor "barn och familj".

Efter nästan två års samarbete mellan tjänstemännen kommer omorganisationen genomföras fullt ut vid årsskiftet, och då blir det skarpt läge även för den politiska styrningen av den nya organisationen.

Mycket på gång gällande lokaler

Nämnden ägnade även tid åt att följa upp pågående lokalförsörjningsprojekt. Falu kommun har ju flera stora pågående skolbyggnationer, samt ett ännu större antal projekt i en nära framtid.

Projekten omfattar såväl stora investeringsbelopp, liksom påverkan på den löpande verksamheten som måste hanteras.

Exempelvis ska en evakueringslösning till under rivningen av den gamla och bygget av den nya skolan i Sundborn.

–Nämnden konstaterade att läget förefaller vara under kontroll trots att det är mycket som händer samtidigt, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2022-10-27