Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barnhänder som lägger pussel

Arbetskläder införs i kommunens förskolor

Nu införs arbetskläder för inomhusbruk i Falu kommuns förskolor. Det hela ska genomföras under 2023.

Barn- och utbildningsnämnden tog vid sitt senaste sammanträde ett beslut om att arbetskläder ska införas i förskolans verksamhet under år 2023.

– Nämnden gav ett klartecken att börja handla och ”rulla ut” arbetskläder till förskolans personal. Inför beslutet har skolledningen genomfört fördjupade dialoger med personalen för att klarlägga vilken typ av kläder som bäst överensstämmer med de behov som finns, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Inköpen gäller i första hand månadsavlönad personal med minst tre månaders anställningstid. De erhåller ett grundpaket, initialt med byxa, t-shirts och collegetröja eller liknande för inomhusbruk. Verksamheten ska för timavlönades räkning tillhandahålla t-shirt i varierade storlekar.

Inköp av kläder beräknas till cirka 700 000 kronor.

Planerna på ny skola i Vika går vidare

Planerna på en ny förskola och F6-skola i Vika går vidare.

Den nuvarande Vikaskolan har en huvudbyggnad med ursprungligt byggår 1959 och har tekniska problem, bland annat ineffektiv planlösning, brister i tillgänglighet och ventilation, varav ventilationen är särskilt begränsande för elevtillökningen.

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med beslutsunderlag och förslag för ny förskola och F-6 skola i Vika.

– Arbetet kommer att fortgå med intensitet och den nya nämnden kommer att lyfta ärendet återigen i juni 2023. Förhoppningsvis har då även den största osäkerheten på byggmarknaden blåst över då, säger Björn Ljungqvist.

Samarbete krävs med kommuner och näringsliv

Vid sammanträdet avrapporterade också ledningen för gymnasieskolan sin ”spaning” på vilken typ av utbildningar, som i en nära framtid bör kunna erbjuda för att matcha länets kompetensförsörjning.

– Många av utbildningarna kommer att kräva ett nära samarbete med våra grannkommuner och näringslivet för att de ska bli möjliga. Särskilt tekniskt tunga yrkesutbildningar kräver stora investeringar i både anläggningstillgångar och specialistkompetens för att utbildningarna ska kunna hålla rätt kvalitet, säger Björn Ljungqvist.

Sista sammanträdet för nämnden

Det här var också det sista sammanträdet för den nuvarande nämnden. Vid årsskiftet tillträder en ny nämnd, med många nya ledamöter.

– Avslutningsvis vill jag för egen del tacka för de sammanlagt åtta år som jag har haft förmånen att sitta i nämnden, varav de senaste fyra åren som ordförande. Jag som är inflyttad till Falun kan bara konstatera att det är en fantastisk kommun för barn att växa upp i, och att vi inte ångrar en sekund att vi flyttade hit, slutar Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2022-12-15