Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Penna och hand på någon som skriver i en bok.

Barn- och utbildningsnämndens första möte

Den nytillträdda barn- och utbildningsnämnden har haft mandatperiodens och årets första ordinarie sammanträde.

I en ny nämnd finns både nyvalda och rutinerade ledamöter. Den nya konstellationen har Socialdemokraterna och Moderaterna vid styråran.

– Mötet genomfördes i en god stämning med konstruktiva diskussioner även om de flesta ärenden handlade om information till nämnden om hantering av frågor som beslutats tidigare mandatperiod, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Avslag på motion

Mest diskussion gällde en motion ställd av Miljöpartiet om att skapa bilfria zoner vid skolor.

– Socialdemokraterna och Moderaterna föreslog avslag på motionen då vi menar att det som föreslås ryms i de arbeten som redan görs inom ramen för cykelplanen och säkra skolvägar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Ökat inackorderingstillägg

Nämnden beslutade att öka inackorderingstillägget för elever som studerar på annan ort.

Inackorderingstillägget för elever i kommunal gymnasieskola fastställs 2023 till 1 785 kronor i månaden om avståndet mellan hemmet och skolan är 40-120 kilometer och 2 010 kronor i månaden om avståndet är längre än 120 kilometer.

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever som går i kommunal gymnasieskola och är i behov av inackordering till följd av skolgången. Inackorderingstillägget fastställs årligen och är ett bidrag till kostnader för inackordering och för resor till och från hemmet.

Svar på revisionsrapport

Nämnden svarade på en revisionsrapport om implementering av barnkonventionen som svensk lag. Nämnden konstaterar att det finns brister i det hittillsvarande arbetet och beslutade på förvaltningens förslag om åtgärder.

– Förslagen handlar främst om hur barn- och utbildningsnämnden säkrar att barnkonventionens innehåll genomsyrar nämndens ansvarsområden, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Val till socialt utskott

Nämnden beslutade om att fastställa ett permanent socialt utskott för hantering av nämndens nya uppdrag att styra verksamheten inom barn – och familj. Utskottet består av av fem ledamöter och två ersättare.

Ordinarie ledamöter är Eva Hämberg (S), Marlene Tynell (KD), Anna Wikbladh Granath (M), Jonas Sallén Lennerthson (S) och Elisabeth Rooth Eriksson (C).

Val av representant och ersättare till funktionshinderrådet gjordes också. Jonas Sallén Lennerthson(S) valdes som ledamot och Elisabeth Rooth Eriksson(C) valdes som ersättare.

Mot nollresultat

Nämnden informerades om bokslutet för 2022. Alla siffror är inte kontrollerade än men allt pekar på ett resultat nära noll.

Sidan uppdaterad 2023-01-19