Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Skolstrukturutredning ska uppdateras

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera den skolstrukturutredning som presenterades 2020. Det var ett av besluten som nämnden fattade vid sitt senaste sammanträde.

– Utredningen är i vissa delar redan inaktuell och behöver en översyn, säger Jonas Sallén Lennerthson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det var under 2019-2020 som förvaltningen genomförde en utredning avseende skolstrukturen i Falu kommun.

Utredningen presenterades för nämnden under våren 2020. Utifrån utredningen har en rad politiska besluts fattats. Förvaltningen ser nu ett behov av att utredningen uppdaterats utifrån rådande nuläge.

Utredningen behöver bland annat beakta de uppdaterade befolkningsprognoserna men även lokalernas nuvarande status och skick, och den ska redovisas för nämnden senast i juni 2023.

Fortsatt utredning av resursskola

Nämnden beslutade om fortsatt utredningsuppdrag kring en framtida resursskola i Falun.

En resursskola är en skolenhet med ett mottagande begränsat till elever som har bedömts vara i behov av särskilt stöd.

– En resursskola i Falun bedöms kunna avlasta övriga skolväsendet samtidigt som kvaliteten höjs för de elever som har behov av resursskola, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Ökad grundbemanning i förskolan utreds

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur ökad grundbemanning i förskolan skulle kunna påverka förskolans ekonomi, personalens arbetsmiljö samt främja barnens utveckling och lärande genom att minska antalet vikarier.

Dialogen minskades - utredning görs

I oktober 2019 beslutade socialnämnden om att förändra delar i Dialogens verksamhet. Dialogen arbetar med öppenvård inom barn- och familjesektionen.

Nu ska en utredning göras för att se hur krympningen av Dialogen har påverkat verksamheten.

– Uppdraget är ursprungligen format under förra mandatperioden av dåvarande socialnämnd och nämnden bedömde att utredningsuppdraget behövde uppdateras, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Gör tillägg i verksamhetsplanen

Nämnden tog också ett beslut om att göra ett tillägg i verksamhetsplanen.

Styret av socialdemokrater och moderater ville lägga in ett tillägg i beslutad verksamhetsplan, där man med hänvisning till sitt 89-punktsprogram signalerar att man under 2023 kan komma att väcka frågor för att börja processer utifrån programmet även om det inte finns med i verksamhetsplanen.

Sidan uppdaterad 2023-02-27