Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två händer med vita handskar

Kommunen vill inte se att fler vård- och omsorgsprogram startas i Falun.

Nej till nytt omsorgsprogram

Falu kommun säger nej till Drottning Blankas gymnasieskolas planer på att utöka sin verksamhet med vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att det blir yttrandet till Skolinspektionen.

– Nämnden anser att det inte behövs fler utbildningsanordnare och att det är sannolikt, att inrättandet av programmet påverkar kommunens ekonomi och utbildningskvalitet negativt, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Drottning Blankas gymnasieskola har ansökt hos Skolinspektionen om att starta vård- och omsorgsprogrammet från och med läsåret 2024/2025.

I Falun erbjuds i dag programmet både på Kristinegymnasiet och på Falu frigymnasium AB.

Förvaltningens bedömning är att uppstarten av ett nytt vård- och omsorgsprogram skulle medföra negativa konsekvenser för eleverna samt för den vård- och omsorgsutbildning som bedrivs i kommunal regi på Kristinegymnasiet.

Ett räkneexempel från förvaltningen visar också på att om sex elever skulle välja bort Kristinegymnasiet till förmån för Drottning Blanka, så medför det en kostnadsökning för kommunen på 600 000 - 700 000 kronor per år.

Efter beslut i nämnden blir förvaltningens yttrande också nämndens.

Falu kommun säger alltså nej – men det är Skolinspektionen som slutligen avgör det hela.

Ungdomsslussen byter förvaltning

Nämnden tog också ett beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att föra över ansvaret för ungdomsslussen helt och hållet till barn- och utbildningsnämnden.

I utredningen inför den kommunala omorganisationen 2020 konstaterades att det fanns starka kopplingar mellan ungdomsslussen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Ungdomsslussen ansvarar bland annat för den uppsökande verksamheten, vilket innebär kontakt med ungdomar skrivna i Falu kommun, som saknar skolplacering. Ungdomsslussen har i dag en verksamhet med sex årsarbetare.

– Det är nämndens uppfattning att verksamheten vinner på att på ett tydligare sätt integreras i skolans verksamhet, säger Jonas Sallén Lennerthson (S).

Bra söktryck till gymnasieskolorna

Nämnden fick också information om söktryck och organisation för gymnasieskolan.

De kommunala gymnasieskolorna i Falu kommun visar på ett generellt gott söktryck inför läsåret 2023/2024 enligt sökstatistiken.

De förändringar som äger rum läsåret 2023/2024 i jämförelse med föregående läsår är att inga platser kommer att erbjudas på El- och energiprogrammets inriktning automation på grund av för lågt intresse hos eleverna.

Enligt förslag på organisation utökar Ekonomiprogrammet antalet platser från 96 till 128, Hotell- och turismprogrammet utökar från 16 till 18 och Hantverksprogrammet inriktning frisör utökar från 16 till 22 platser.

Därtill startar programmet Försäljning och service upp på Kristinegymnasiet, programmet erbjuder 20 platser.

Budgeten ska hållas

Nämnden fick information om det ekonomiska läget och gav verksamheterna uppdrag att återkomma till nämnden med förslag som leder till att budgeten håller.

Sidan uppdaterad 2023-04-03