Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som leker med pussel

Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 24 maj

Barn- och utbildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att få en budget i balans. Vid nämndens senaste sammanträde togs därför ett antal beslut som rörde både direkta och kommande åtgärder.

– Det är tolv olika förslag som Moderaterna och Socialdemokraterna går fram med. En viktig markering för få en budget i balans. Elva av förslagen får förvaltningen nu i uppdrag att se över och komma med en återrapportering vid nämndmötet i augusti, säger Anna Wikbladh Granath (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ett beslut fattade nämnden redan nu, och det var att förvaltningen får i uppdrag att helt upphöra med köp av konsultverksamhet från och med den 1 oktober 2023.

I augusti kommer nämnden att fatta viktiga beslut kring de andra framlagda förslagen.

– Vi har känt att vi behöver agera tidigt för att klara ekonomin, och behöver fatta snabba beslut när förvaltningen är klar med sina uppdrag, säger Anna Wikbladh Granath.

Beslutet blev följande:

·         Förvaltningen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för prioritering av insatser inom barn och familjesektionen.

·         Förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla Bubo till ett regionalt HVBhem.

·         Förvaltningen får i uppdrag att ge förslag på en ny organisation med ökat stöd för egna familjehem.

·         Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en tjänst för digital orosanmälan.

·         Förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende nedläggning av Förskolan Skogshyddan.

·         Förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende nedläggning av Förskolan Samuelsdal.

·         Förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende nedläggning av avdelningen Kvarnvillan på Förskolan Kvarnen.

·         Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att bedriva verksamhet i Förskolan Liljan samt Liljansskolan.

·         Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att bedriva verksamhet i Förskolan Toftaäng samt Toftaskolan.

·         Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna avseende införande av uppehållstjänster.

·         Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ett utökat samarbete inom gymnasiesamarbetet Gysam.

Oppositionsföreträdarna från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverade sig mot flera av punkterna till förmån för egna förslag.

Det var dock Moderaterna och Socialdemokraternas majoritetsförslag som gick igenom.

Sidan uppdaterad 2023-05-29