Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Flera ordförandeklubbor i trä

Resursskola på plats under 2025

Målet var att en resursskola skulle finnas på plats under 2024 i Falu kommun, men så blir det inte. Nu jobbas det mot att satsningen ska stå klar 2025.

Vid nämndens sammanträde i februari 2024 fick förvaltningen ett preciserat uppdrag att utreda en uppstart av resursskola. Förslaget skulle ha presenterats för nämnden i april 2024.

Med anledning av att ett flertal andra lokalprojekt, så har förvaltningen inte haft möjlighet att färdigställa utredningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att förvaltningen får en förlängd utredningstid gällande resursskola. Förvaltningen ska i september 2024 presentera för nämnden hur långt man kommit med utredningsarbetet.

– Tyvärr har det hela dragit ut på tiden, viket vi från politikens sida är missnöjda med. Men vi vet också att förvaltningen har haft fullt upp med att reda ut andra lokaliteter. Vi kommer inte att kunna ha en resursskola på plats under 2024, som vi hade hoppats på, utan nu siktar vi in oss på 2025, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Satsar på pedagogisk omsorg i Toftbyn

Barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut om att godkänna Jämtguiden AB som enskild huvudman för verksamheten pedagogisk omsorg Toftbynsbarn.

Jämtguiden AB ska bedriva pedagogisk omsorg i en lokal belägen i Toftbyn.

Enligt ansökan ska verksamheten bestå av en avdelning med åtta barn, som under verksamhetsår två utökas till nio barn.

– Det var inga konstigheter med att godkänna deras ansökan. Jag tycker det är bra att de kör, och hoppas att det kommer att gå bra, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Nytt skede för Tillsammans för varje barn

Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av information kring delrapporten gällande Tillsammans för varje barn.

Delrapporten sammanfattar utvecklingsarbetet från 2017 till årsskiftet 2023/2024. Rapporten bygger på utvärderingar och intervjuer med chefer, medarbetare, verksamheter samt reflektioner från följeforskare.

Resultaten visar att arbetet har ökat möjligheterna att möta barn och unga utifrån deras behov. En ökad samverkan gynnar alla inblandade parter och stödjer målen för Tillsammans för varje barn. Den sammantagna bedömningen är att arbetssättet är på rätt väg att gå för att kunna möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.

– Nu går verksamheten in i ett nytt skede. Rapporten är bra och ger oss vägledning i hur vi ska arbeta vidare med och utveckla Tillsammans för varje barn ytterligare. I sättet att tänka ska barnet vara i centrum. Från Faluns sida har vi också en förhoppning att kunna sälja in metoden hos andra dalakommuner, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Mobiler i skolan

En inventering har gjorts kring regler och rutiner gällande användande av barns användande av mobiler i skolan. Bakgrunden är en motion från Elisabeth Åsenius (MP).

Vid sammanträdet fick nämnden ta del av informationen kring den gjorda inventeringen.

Av grundskolors styrdokument framgår reglering av elevers användande av mobiler i skolan. En handfull skolor tillåter mobiler i varierad utsträckning medan merparten av skolorna generellt inte tillåter mobiler under skoldagen.

– Det är rektor som fattar beslut på varje enskild skola, men det har förts diskussioner i rektorgrupperna om det hela. I grundskolan ser det ganska lika ut, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2024-05-17