Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Händer som knattrar på en dators tangentbord

Samlokaliserad anpassad skola i Britsarvet?

En ny samlokaliserad anpassad skola kan komma att byggas i Britsarvet. Det är i alla fall huvudspåret som barn- och utbildningsnämnden arbetar efter just nu.

– Vi har landat i att bygga en ny anpassad skola i Britsarvet är det bästa alternativet. Det finns också lämplig tomtmark i området att bygga på, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Diskussionerna kring att bygga en ny anpassad skola i Falun har pågått i många år nu. Ett tag var Hälsinggården den utpekade platsen för satsningen.

I november 2023 fattade dock barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att pausa delar av det pågående projektet avseende samlokalisering av anpassad skola i Hälsinggården på grund av att de förväntade investeringskostnaderna hade ökat.

Nämnden beslutade samtidigt att tillsätta en styrgrupp som skulle ta ställning till hur projektet skulle hanteras framöver.

– I styrgruppen har presidierna för både servicenämnden och barn- och utbildningsnämnden suttit med. Det betyder också att oppositionen varit representerade. Jag tycker att det har förts bra diskussioner i styrgruppen för att hitta en lösning som känns hållbar, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Styrgruppen har nu bett barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram gällande nyproduktion av en samlokaliserad anpassad skola i Britsarvet.

– Beslutsunderlaget ska innefatta skisser och en ungefärlig kostnadsberäkning. I vårt beslut säger vi att underlaget ska presenteras för nämnden senast oktober 2024. Vår förhoppning är att lösningen ska bli kostnadseffektiv och med en bra byggtid, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Beslut om avgift

En ändring har skett i skollagen som ger kommuner och andra handläggande myndigheter rätt att ta ut en avgift för att behandla ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg.

Sedan tidigare fanns en möjlighet att ta ut avgift för att behandla ansökan om att bedriva fristående förskola. Efter lagändringen bör avgift tas ut även för ansökningar om att bedriva pedagogisk omsorg för att tillämpningen av regleringen i skollagen ska vara i enlighet med kommunallagens regler om likabehandling.

– Vi har nu möjligheten att ta ut en avgift som täcker vår kostnad av hanteringen av ansökan, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avgiften för ansökan om godkännande att bedriva enskild förskola eller enskild pedagogisk omsorg fastställs till 70 procent av gällande prisbasbelopp.

Sidan uppdaterad 2024-06-13