Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-05-11

Rektor Sanna Mattsson på Främbyskolan tillsammans med elever.

Främbyskolan är en av fyra grundskolor som samarbetar med Högskolan Dalarna i en satsning för att få fler behöriga lärare. Rektor Sanna Mattsson, berättar mer.

Satsning på behöriga lärare fortsätter

Genom samarbete med Högskolan Dalarna, flexibla interna lösningar och statliga projektet Lärarlyftet jobbar Faluns kommunala skolor medvetet och långsiktigt med att få behöriga lärare i alla ämnen och årskurser.

Totalt har fyra grundskolor i Falun, Främby, Östra, Hosjö och Gruvrisskolan, ansökt och blivit en så kallad partnerskola till Högskolan Dalarna. På Främbyskolan tog man tidigare emot en eller två blivande lärare per termin, som partnerskola tar man nu emot en grupp på tolv.
– Vi har också valt att utbilda hela personalen som handledare så att alla är aktiva i arbetet med studenterna, säger Sanna Mattsson, rektor på Främbyskolan.
Målet är att de blivande lärarna ska stanna kvar i Falun och så småningom välja att jobba på en kommunal skola. Projektet, som går under namnet partnerskola i Falun och övningsskola på riksnivå, startade i höstas och Sanna Mattsson ser redan nu positiva effekter.
– Vi delar med oss av vår erfarenhet och kunskap. Samtidigt får vi ta del av studenternas färska kunskaper och ny forskning. Det blir en win-win-situation och hela personalen ser det som en unik chans för oss att få vara med och forma den nya lärarkåren.

Ett nytt sätt att jobba

Utökat samarbete mellan skolor och intern flexibilitet är andra exempel på hur de kommunala skolorna jobbar för att få fler behöriga lärare.
– I stort handlar det om att tänka klokt och bygga upp team där lärare med olika behörigheter kompletterar varandra, säger Sanna Mattsson.
På Främbyskolan saknas i dag behörighet endast i enstaka ämnen. Undervisning i hemkunskap och vissa språkval får eleverna på Västra skolan.

Falun ligger bra till

Ny statistik från skolverket visar att Faluns kommunala skolor generellt står sig väldigt bra jämfört med rikssnittet när det gäller personaltäthet och lärarnas utbildningsnivå.
– Det finns en viss variation, på en del skolor ligger vi högt medan andra har en del att arbeta med. Just nu pågår ett arbete med att analysera varför det förhåller sig på det sättet och hur vi kan göra för att få upp alla skolor på samma höga nivå. Samarbete med Högskolan, fortsatt satsning på lärarlyftet och det interna arbetet är en viktig del i detta, säger Jonatan Block, barn- och utbildningschef.
– Vi vill att fler ska upptäcka vilket fantastiskt jobb som läraryrket är. Som partnerskola har vi fått en unik chans att göra det och det blir spännande att se var satsningen leder, säger Sanna Mattsson.

Sidan uppdaterad 2015-05-11