Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-10-13

Glad tjej på skolbibliotek.

Falun klättrar i skolrankning

Lärarförbundet har återigen rankat Sveriges bästa skolkommuner. I årets rankning klättrar Falun 47 placeringar – från plats 175 till 128.

– Efter att under flera år ha sjunkit i den här typen av nationella jämförelser är det jätteroligt att Falu kommuns skolors position nu tydligt förbättras. Det är också vår bedömning överlag, att vi nu efter ett par knackiga år har nått stabilitet i verksamheterna och börjat bygga oss starkare säger Jessica Wide (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Lärarförbundets rankning baseras på 14 kriterier, bland annat lärartäthet, resurser till skolan och andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.

- En sak som vi ser tydligt i rankingen är att vi har förhållandevis många behöriga lärare i Falu kommun, men också att vi i jämförelse med övriga kommuner förbättrar positionen vad gäller sjukfrånvaro. Det är två väldigt viktiga faktorer när vi nu står inför en kommande lärarbrist och en yrkeskår som under lång tid signalerat att arbetssituationen bör stabiliseras för att minska ohälsa i arbetet. Vi vet från andra nationella jämförelser att Falu kommun ligger lågt i kostnadsnivå för grundskolan, och det är framförallt det som drar ner vår totala plats i den här typen av ranking, så den aspekten behöver vi ta oss an, säger Jessica Wide.

Analys viktig

Jonatan Block, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, tycker att Lärarförbundets årliga undersökning är en viktig temperaturmätare:
– Att jämföras med andra kommuner är alltid värdefullt. I stort bekräftar årets undersökning den bild vi redan hade, till exempel i fråga om förbättringsområden. Vi är särskilt glada att vi har förbättrat andelen friska lärare i jämförelse med övriga landet och att våra resultat står sig bra, framför allt i förhållande till resurser. Vi behöver dock se över resurserna och löneläget inom kommunen.

Jonatan Block tycker samtidigt det är viktigt att inte stirra sig blind på rankningen, utan att bryta ner undersökningen i de olika kriterierna:

– Vi kan påverka kriterierna i olika utsträckning – vissa mer, andra mindre. Det är också viktigt att vi behåller och utvecklar de områden där vi redan idag ligger på en bra nivå.

Hög andel behöriga lärare

För Faluns kommunledning är skolfrågan ständigt central.
– Falu kommuns vision är att bli ett större Falun, och i den visionen är bra förskolor och skolor jätteviktiga. Dels för att växa kunskapsmässigt, dels för att behålla familjer och också attrahera fler familjer som vill arbeta och bo i Falu kommun. Vi vet att skolan ofta är nyckelfaktor när det gäller val av bostadsort, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterad 2015-10-13