Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-10

Mall för bild.

Ökat söktryck till kommunala gymnasier

Antalet sökande till de kommunala gymnasierna fortsätter att öka och populärast är de studieförberedande programmen. Det visar en rapport baserad på Region Dalarnas statistik av Dalaelevernas förstahandsval i februari.

Det totala antalet elever från alla kommuner i Dalarna som sökte till ett gymnasieprogram i Falun har ökat från 945 år 2015 till 960 nu 2016. För andra året i rad sökte fler elever kommunala gymnasieprogram än fristående.
– Vi ser att våra kommunala gymnasieprogram ökar i popularitet och till 2016 sökte 74 fler elever till kommunala program än 2015, säger Jonatan Block, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Glädjande att antalet ökar

De populäraste gymnasieprogrammen, både kommunala och fristående, är ekonomi, natur, samhällsvetenskap, teknik och estetiskt vilka alla är studieförberedande. Däremot söker färre elever de yrkesförberedande programmen som restaurang- och livsmedel och fordon- och transport.
– Det är glädjande att fler väljer naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och att den siffran ökar från föregående år. Extra roligt är det att antalet tjejer ökar på dessa program. För oss blir det ett kvitto på att utbildningarna håller hög kvalitet. Å andra sidan är det oroande att färre väljer de yrkesförberedande programmen. De som går ut de utbildningarna är ofta hett eftertraktade på arbetsmarknaden och här behöver vi jobba för att lyfta fram de utbildningarna mer, säger Jonatan Block.

Tidiga siffror

Av ansökningarna till ekonomiprogrammet och naturvetenskapliga programmet stod det kommunala gymnasiet för den största ökningen tills i år.
– Sen ska vi komma ihåg att det här är tidiga siffror och mycket kan hända innan programmen startar i höst, säger Jonatan Block.
I fjol stämde emellertid fördelningarna av förstahandsansökningarna i februari relativt bra med antalet elever som började årskurs 1 på de studieförberedande programmen. För yrkesprogrammen var skillnaden större vilket sannolikt berodde på att större andel av de sökande saknade programbehörighet.

Fotnot: Rapporten baseras på statistik från Region Dalarnas februarirapporter av fördelningen av Dalaelevernas förstahandsansökningar 2014, 2015 och 2016. De fristående Falugymnasier som ingick i undersökningen var Falu Frigymnasium, Hagströmska gymnasiet, Praktiska gymnasiet Falun, NTI- gymnasiet, Plusgymnasiet och Mikael Elias teoretiska gymnasium. Hänvisningen till skolverkets rapport gäller ”Elever i gymnasieskolan läsåret 2015/16”, Dnr 5.1.1-2015:731.

Sidan uppdaterad 2016-03-10