Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-06-15

Grycksboskolan. Foto utifrån. Tegelröd fasad.

Falu kommun tar över skolstädningen

Från 1 juli kommer alla skollokaler inom Falu kommun att städas i egen regi.

Idag städas tre fjärdedelar av kommunens förskolor och skolor i egen regi. Den återstående fjärdedelen städas av ISS Facility AB.

Företaget städar i dagsläget 16 förskolor och 11 grundskolor i Svärdsjö, Linghed, Liljan, Enviken, Danholn, Toftbyn, Sundborn, Grycksbo, Sågmyra och Bjursås. I Grycksbo, Sundborn och Enviken (Rönndalen) ingår även biblioteken som är inrymda i skolan och öppna för allmänheten.

När avtalet med ISS nu upphör kommer kommunens serviceförvaltning återigen att ta över städningen i skolans samtliga lokaler.

– Vi ska säkerställa att alla skollokaler får likvärdig städning och att den når upp till nya, skärpta myndighetskrav. Vår personal har bra kompetens och många är väl förtrogna med lokalerna. Vi har även gjort nyanställningar för att säkra kvaliteten i det nya uppdraget, säger Per-Erik Hansson, serviceförvaltningen.

Han berättar att uppdraget även är positivt utifrån heltidsavtalet.

– Vi ser här möjligheten att göra kombinationer där personal kan komma att arbeta inom flera yrkesområden som kost, lokalvård och övriga serviceuppdrag.

Sidan uppdaterad 2016-06-15