Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-23

Barn sitter på en matta och äter banan.

Skola och förskola kan komma att byggas ut

Falun växer och antalet barn blir fler samtidigt som alltfler väljer kommunal skola.

– Nu behöver vi bygga ut för att kunna erbjuda alla barn plats i förskola och grundskola, konstaterar Jessica Wide (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vid gårdagens sammanträde beslutade nämnden att gå vidare till kommunsty­relsens serviceutskott och kommunfullmäktige med en begäran om att projektera för en förskola med 6 avdelningar i Hälsinggården (Hasselvägen) och en ny och nästan fördubblad grundskola vid Södra skolan.

Ett annat ärende på dagordningen var godkännande av årsbokslut. Verksamhetens
ekonomiska resultat för 2016 är plus 15 miljoner. Plusresultatet beror främst på att fler elever än beräknat valt den kommunala skolan.

Ingen avstängning

Nämnden beslutade även att barn till föräldrar som inte kunnat betala sin barnomsorgsavgift ska kunna behålla sin plats i förskola eller fritids.

Nämnden var enig om att arbetet med att säkerställa att barnomsorgsavgifterna
betalas in ska göras utan att barnen blir lidande.

Inblick i vardagen

Två gånger om året har nämnden sammanträde på en skola – som ett led i att stärka demokratin – och igår hölls mötet på Östra skolan.

Östra skolans elevråd inledde dagen och under lunchen visade de skolan för
nämndens ledamöter.

– Vi tycker det är värdefullt att vara i skolornas lokaler, äta skolmat, träffa personal, skolledare och eleverna i deras vardag, säger Jessica Wide.

Sidan uppdaterad 2017-02-23