Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-04-13

Kulturskolan satsar på nytt

Kulturskolan pop up – ny satsning för barn

Kulturskolan i Falun har beviljats medel från Statens kulturråd för att genomföra en satsning för att nå nya målgrupper.

Genom öppen, kostnadsfri prova-på verksamhet vill kulturskolan nå nya grupper som av olika skäl inte deltar i kulturskolans verksamhet, och på så sätt göra kulturskolan mer jämlik och inkluderande.

Under våren träffar kulturpedagoger från kulturskolan barn på fritids genom att ”poppa upp” på tre skolor i Falun; Tegelbruksskolan, Slättaskolan och Hälsinggårdsskolan.

Under en timme får barnen prova olika kreativa uttryck som att sjunga, dansa, prova på att spela instrument, spela teater och även utomhusaktiviteter med naturskolan. Barnen är mellan 6 och 12 år.

–Vi har fått väldigt fin respons både från barnen och från fritidspedagogerna, som är delaktiga under pop up-timmen. Det bekräftar att det vi gör är viktigt. Genom att vara där barnen är, på skolorna i deras närområde i direkt anslutning till skoltiden når vi fler, säger Lena Karsikas, projektledare på kulturskolan.

I april söks nya pengar för att kulturskolan i Falun ska kunna fortsätta ”poppa upp” på andra skolor och i miljöer där barn och unga träffas.

Denna verksamhet kan också utgöra grund för att skapa nya mötesplatser på Kulturhuset tio14, kommunens nya kulturhus dit kulturskolans verksamhet flyttar in hösten 2017.

–Vi har förstått av fritidspedagogerna att det kommer barn på kulturskolans Pop up-verksamhet som inte brukar vara med på gruppaktiviteter, och det känns jättekul, säger Ghena Nasser, som är projektanställd i den nya satsningen.

Sidan uppdaterad 2017-04-13