Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-30

Statsbidrag till skolan

Statsbidrag till satsning på en jämlik skola

Falu kommun har tilldelats ett statsbidrag på dryga 2,7 miljoner kronor för en mer jämlik skola. Hälsinggårdsskolan och Tegelbruksskolan är de kommunala skolor som tar hand om den största delen av bidragspotten.

Regeringen beslutade i juni att dela ut ett statsbidrag på 500 miljoner kronor för ökad jämlikhet i skolan.

Falu kommun har tilldelats en bidragsram på dryga 2,7 miljoner kronor.

- Det har under senare år stått allt mer klart att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den mest avgörande faktorn för barns resultat i skolan. Det betyder att skolans kompensatoriska uppdrag har blivit svagare, säger Jessica Wide (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Så ska resurserna användas

Vid det senaste sammanträdet fick nämnden information om hur grundskolan i Falun planerar att använda resurserna.

En stor pott (700 000 kronor) går till arbetet på Hälsinggårdsskolan med att utveckla det pågående arbetet med samverkan kring elever som har svårt att nå målen i skolan och/ eller mår dåligt i sin vardag hemma och i skolan. Idén här är att i samverkan gå från “Skottlandsmodell till Falumodell” för att ge barn- och familjer det stöd de behöver och därmed stärka elevernas möjligheter att klara av skolarbetet.

Tegelbruksskolan tar också en stor del av potten (700 000 kronor) för att använda till ökat kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap, för att stärka undervisning och möjligheter att möta elevernas behov av kunskap och undervisning för att nå målen i skolan och gå vidare till gymnasiestudier.

För bidragspengarna ska även en tjänst inrättas för att borga för skolbibliotekens utveckling. Tjänsten ska dessutom samverka med kommunens läs- och skrivutvecklare samt kommunens ansvarige för estetiska lärarprocesser.

- Förvaltningen har tillsammans med grundskolans rektorer diskuterat igenom hur statsbidraget ska kunna ge bäst effekt och presenterat goda idéer för hur Faluns skolor ska bli mer jämlika för eleverna, säger Jessica Wide.

Information om pågående projekt

Nämnden fick också information om pågående projekt för lokaler och ombyggnationer. Nämnden har tidigare beslutat om tolv prioriterade projekt. Bland annat ny och utbyggd Södra skolan, och ny förskola Hasselvägen i Hälsinggården.

- Falun växer underifrån och nämnden fick dessutom information om hur vi på lång och kort sikt kan möta det ökade antalet barn och elever i våra verksamheten, och fortsätta erbjuda en god utbildning. Det är trångt på både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor nu. Utbyggnad måste därför ske om vi ska kunna fortsätta erbjuda plats där barnen helst vill gå, säger Jessica Wide.

Sidan uppdaterad 2017-11-30