Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Aktiviteter

Detta händer på öppna förskolan varje dag

Förmiddag

Eftermiddag

08.30 Välkommen

13.00 Välkommen

09.45 Sångstund

13.45 Sångstund

10.15 Café

14.15 Café

11.00 Sagostund

15.00 Sagostund

11.30 Vi stänger

15.30 Vi stänger

Barn 0 - 6 månader

Babyrytmik

När du sjunger, ramsar och dansar med ditt barn stimuleras alla sinnen hos barnet. Sinnesupplevelser som leder till stimulans av hjärnan som leder till utveckling. Det är du som vuxen som gör rörelserna åt ditt barn eftersom barnet inte har motoriken än.

Hos oss hittar du böcker som passar att läsa för små barn. Fortsätt sinnesupplevelsen och läs dom här eller låna hem en/två böcker för att fortsätta läsa hemma.

Barn 0 - 18 månader

Musiklek

Nu utvecklas motoriken fort, barnen använder sina kroppar mer och mer. Du som vuxen är med, visar samt hjälper till när motoriken inte finns. Barnen använder hela sina kroppar och lever sig in i rörelsesångerna . Under musikleken tar vi även fram våra instrument och alla spelar med i sångerna, orden får dom vuxna stå för.

Barn 0 - 6 år

Här har vi öppet för små och stora barn tillsammans. I de här grupperna plockar vi fram lite svårare spel, pussel och skapandematerial för de äldre barnen. Samtidigt är vi rädda om våra småsyskon och tar hänsyn till dom.

Musiklek

Musikleken riktar vi till både små och stora barn med mer fokus på de äldsta barnen. Här behärskar de äldre barnen sina kroppar och motoriken håller på att förfinas. Sånger där hela kroppen får vara med och utmanas i stora såväl som små rörelser är populära. Vi spelar också med våra instrument.

Sidan uppdaterad 2024-02-15