Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Tematräffar

Öppna förskolan vill vara ett centrum där man kan söka inte bara kontakter, utan också kunskap om olika organisationer, verksamheter, enskilda personer som har anknytning till föräldraskapet. Tematräff är ett enkelt och lättsamt sätt ta del av olika information.

Vad händer på en tematräff?
Vi kan till exempel bjuda in en barnbibliotekarie som talar utifrån olika teman och har med sig böcker. Du kan få praktisk visning hur du använder dig av bärsjal, eller hur tygblöjor fungerar. Enskilda föreningar har informerat om sin verksamhet. Yrkesgrupper verksamma på familjecentralen kan också bjudas in .

Kom med idéer på teman!
Vad kan vara intressant att veta mer om, som förälder i Falun? Kom gärna med idéer till oss.

Datum och tider för tematräff!
Tematräffen pågår i anslutning till sångstunden. Ingen anmälan krävs.

Datum och information om de olika tematräffarna kan ni se på startsidan under nyheter, på vår Facebook sida (Falu kommuns öppna förskolor) och på anslagstavlan på öppna förskolan.

Sidan uppdaterad 2024-04-30