Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flicka som läser.

Partnerskolsamverkan med Högskolan Dalarna

Lärarstudenter och partnerskola

Inom lärarprogrammet har partnerförskolan och partnerskolan en viktig funktion när det gäller att förverkliga vissa delar av utbildningens målsättningar.

Partnerskolan är en skola/förskola som har ett särskilt samarbetsavtal med Högskolan och vars lärare är speciellt utbildade för uppgiften som skolförlagda lärarutbildare. Detta innebär att ett antal lärarstuderanden knyts till en skola/förskola under hela sin utbildningstid. Studenten får alltså en unik möjlighet att redan under utbildningstiden bli reellt delaktig i pedagogisk verksamhet. För att utnyttja denna möjlighet skall studenten ha en regelbunden kontakt med sin partnerskola.

Partnerskolan/förskolan har ett utbildningsansvar under verksamhetsförlagda studier i partnerskolan/förskolan och ett fadderansvar under hela utbildningen.

Partnerförskolor inom den kommunala förskolan:

Bojsenburg – Britsarvet partnerområde start 2017

Förskolorna Karlberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Jungfrunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakt Förskolechef Christina Skogkvist tel. nr 023-86231
Mail: christina.skogkvist@falun.se

Förskolorna Barnens Huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Callistolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Dagsländanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Anna Sjöberg tel. nr 023-86205
Mail: anna.sjoberg@falun.se

Förskolorna Lergökenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Gullvivanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Lena Nordlund tel. nr 023-82566
Mail: lena.m.nordlund@falun.se

Bjursås - Grycksbo - Sågmyra partnerområde start 2016

Förskolorna Björnenlänk till annan webbplats, Hästhovenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Stallgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Kicki Gazett tel. nr 023-826 69
Mail: kicki.gazett@falun.se 

Förskolorna Bjursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Postgrändlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Örnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sågmyralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Anna-Britta Ollas Dahlström tel. nr 023-826 52
Mail: anna-britta.ollas-dahlstrom@falun.se

Herrhagen - Slätta partnerområde start 2015

Förskolan Slättaskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Annelie Zanden tel. nr 023-826 77
Mail: annelie.zanden@falun.se

Förskolorna Bäckehagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Skogsbrynetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Slättalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Tf förskolechef Caroline Stål tel. nr 023-827 70
Mail: caroline.stal@falun.se

Stadsparken - Hosjö partnerområde start 2015

Förskolorna Gläntanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Linneanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och Myranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Christel Lindeberg tel. nr 023-824 42
Mail: christel.lindeberg@falun.se

Förskolorna Manhemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tvåanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Förskolechef Kerstin Ekenberg tel. nr 023-879 30
Mail: kerstin.ekenberg@falun.se

Förskolorna Skutuddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Vallenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Tf förskolechef Ulla Håkansson tel. nr 023-829 24
Mail: ulla.hakansson@falun.se

Galgberget - Samuelsdal partnerområde start  2014

Förskolorna Gruvrisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Samuelsdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Maria Fredriksson tel. nr 023-826 72
Mail: maria.fredriksson@falun.se

Förskolorna Guldstigenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tingsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Zinkstigenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Anne-Christine Andersson tel. nr 023-828 22
Mail: anne-christin.andersson@falun.se 

Partnerskolor inom den kommunala grundskolan:

Hälsinggårdsskolan F-6länk till annan webbplats

kontakt:Anette Blomqvist, rektor
telefon: 023-829 64
e-post: anette.m.blomqvist@falun.se

Liljansskolan, Linghedsskolan, Björkhagsskolan, Toftaskolan, Rönndalsskolan

kontakt: Ingela Björk, rektor
telefon: 023-81 582
e-post: ingela.bjork@falun.se

Gruvrisskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt: Niklas Almgren, rektor
telefon: 023-824 17
e-post: niklas.almgren@falun.se

kontakt: Maria Eriksson, biträdande rektor
telefon: 023- 87 141
e-post: maria.x.eriksson@falun.se

Främbyskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt: Sanna Mattsson, rektor
telefon: 023-823 01
e-post: sanna.mattsson@falun.se

Hosjöskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt: Daniela Johansson, rektor
telefon: 023-821 13
e-post: daniela.johansson@falun.se

Östra skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt: Ingrid Stenvall, rektor
telefon: 023-826 10
e-post: ingrid.stenvall@falun.se
  
kontakt: Anette Barkegren, biträdande rektor
telefon: 023- 871 77
e-post: anette.barkegren@falun.se

Bjursåsskolan (F-6)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt: Tim Guinane, rektor
telefon: 023-821 05
e-post: tim.guinane@falun.se

kontakt: Anita Högberg, biträdande rektor
telefon: 023-869 12
e-post: anita.hogberg@falun.se

Sidan uppdaterad 2017-11-27